2. pôstny týždeň

Milí kamaráti. Nastalo pre nás netradičná obdobie pôstu – obdobie kedy sa máme stíšiť, postiť sa, venovať sa modlitbe a pripraviť sa na zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista. Môžu nám v tom pomôcť aj rôzne aktivity, ktoré sme si pre Vás pripravili. Vieme, že situácia okolo nás je zložitá a komplikovaná. Preto budeme radi, ak sa Vám s pomocou Vašich blízkych podarí uskutočniť, čo i len jednu z nich. Pokiaľ sa nepodarí uskutočniť danú výzvu, nevadí. Snažme sa spraviť dobrý skutok a pomodliť sa ľubovoľnú modlitbu.

Ako ste zvládli prvý týždeň? Napíšte nám na erkokoseca@gmail.com / facebook eRko Košeca. Poprípade SMS na tel. 0949 741 426.

Ideme do druhého pôstneho týždňa. Pripravili sme pre vás aktivity na ďalší týždeň:

01.03. 2021 pondelok: Pomodlím sa Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Vyfarbím si obrázok Panny Márie alebo iný obrázok týkajúci sa pôstu/sv. písma.

02.03.2021 utorok: Pomodlím sa za nášho otca biskupa Tomáša. Poteším svojich starých rodičov napr. tým, že im zavolám (keďže sa teraz nemôžeme stretávať).

03.03.2021 streda: Pomodlím sa s rodičmi modlitbu: Bože náš, Ty si zomrel za nás, aby sme my mohli žiť. Prosím, dovoľ mi spraviť dnes niečo, čo by potešilo Teba a mojich blížnych. Pomôž mi byť dieťaťom, ktoré vždy pomôže, tak ako Šimon pomohol tebe. Daj mi silu utrieť slzy tým, ktorých mám rád/a tak, ako to urobila Veronika na Tvojej ceste na kríž. Ďakujem, že si stále tu, a že ma v žiadnom čase neopúšťaš. Ochraňuj ma a ochraňuj aj mojich blížnych teraz i v každom čase. Amen

04.03.2021 štvrtok: Nakreslím (alebo vyrob) kyticu kvetov pre Máriu, Ježišovu matku a na každú kvetinku napíš za čo si vďačný/á. Pomodlím sa za pápeža Františka a za jeho úmysly (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva otcu, Pane Ježišu Kriste, vypočuj Sv. Otca, pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. )

05.03.2021 piatok: Pomodlím sa s rodičmi krížovú cestu. A poviem mobilu na 2hod. NIE! Kto zvládne viac ako dve hodiny?

06.03.2021 sobota: Spolu s rodičmi si prečítaj niečo zo Sv. Písma. Pohyb je dôležitý. Zacvičím si dnes a spravím 5-10 brušákov (ľah-sed).

07.03.2021 nedeľa: Pozriem si s celou rodinou svätú omšu a venujem čas rodine. Môžeme ísť na prechádzku napríklad, zahrať si spoločenskú hru…

Želáme požehnaný týždeň s láskou vaši animátori.