3. pôstny týždeň

Milí kamaráti. Ako sa máte? Zvládli ste aspoň nejakú výzvu z minulého týždňa? Ideme do tretieho pôstneho týždňa a pripravili sme si ďalšie aktivity.

8.3.2021 Pondelok: Pomodlím sa k svojmu anjelovi strážnemu. Spravím dobrý skutok tak, aby o ňom nikto nevedel.
9.3.2021 Utorok: Pomodlím sa za všetky národy. Dnes spravím niečo naviac. Napríklad domácu úlohu, naučím sa niečo naviac…
10.3.2021 Streda: Pomodlím sa za chorých. Poteším svojich krstných rodičov a zavolám im.
11.3.2021 Štvrtok: Naučím sa eRkársku modlitbu, pomodlím sa ju. Pomôžem rodičom bez frflania, odvrávania a s láskou.
12.3.2021 Piatok: S rodičmi si prejdem a pomodlím sa krížovú cestu. Zrieknem sa niečoho, čo mám najradšej. (napr. čokolády, popcornu, mobilu…)
13.3.2021 Sobota: S celou rodinou sa pomodlím jeden desiatok ruženca. Pôjdem na prechádzku.
14.3.2021 Nedeľa: Nedeľu zasvätím Bohu. Pozriem si svätú omšu. Sústredím sa na svätej omši.

Modlitby sú v článku nižšie:

Pripájame modlitbu k anjelovi strážnemu:

Modlitba za všetky národy:

Modlitba za chorých:

eRkárska modlitba:

Krížová cesta pre deti: https://youtu.be/duYQmYlvM78

Milé deti, rodičia. Myslíme na Vás a tešíme sa, že sa zapájate do pôstnej aktivity. Napíšte nám, ako sa darí plniť dané aktivity. Ak máte nápady na ďalšie aktivity alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať.

mail: erkokoseca@gmail.com

mobil: 0949741426

facebook: https://www.facebook.com/eRkoKoseca