Piaty pôstny týždeň

Mier pre Tigraj

Milí kamaráti. Piaty pôstny týždeň sa zapájame do kampane Mier pre Tigraj. Mnohí z nás už veľmi dlho neboli v škole. Do školy nemôžu chodiť ani deti v etiópskom  regióne Tigraj. Dôvodom nie je len pandémia, ale najmä vojna, ktorá na severe Etiópie vypukla ešte 4. novembra 2020.

Vojna neprináša nikomu nič dobré.

Aj my, deti na Slovensku môžeme vyjadriť svoj nesúhlas s vojnou a podporiť myšlienky pokoja a mieru pre našich kamarátov a ľudí v Tigraji.

,,Anjel pokoja nech u vás prebýva a láska Kristova nech vás vždy objíma”.

Chceme, aby toto prianie pokoja a výzva na ukončenie vojny v regióne Tigraj zaznela od nás, detí, ktorých rovesníci sú zasiahnutí vojnou a veľmi trpia.

Etiópske chrámy sú často zdobené pestrými farebnými ikonami (ikony sú obrazy svätých namaľované/napísané na dreve). Symbolom našej výzvy na mier sa stal anjel. Chceme, aby bol poslom pokoja a zvestovania dobrej budúcnosti pre Tigraj.

Pomôžte nám dodať silu a odvahu do jeho krídel.

V prílohe nájdete pieRko, do ktorého môžete vpísať alebo nakresliť vašu prosbu za mier v Tigraji, za ukončenie strachu a beznádeje, povzbudenie pre deti a rodiny, ktoré trpia vojnou najviac. Na druhú stranu dobrý skutok, ktorý ste vykonali a obetovali na tento úmysel. Spoločne vyskladajme silné krídla, ktorých posolstvo chceme tlmočiť aj predstaviteľom našej krajiny, pani prezidentke a ministrovi zahraničných veci.

Tu si môžete stiahnuť pieRko:

Alebo nám napíšte na erkokoseca@gmail.com  a my Vám ho vhodíme do schránky aj s modlitbou.

Každý deň spravme dobrý skutok. Napíšme ho na zadnú stranu pieRka. Obetujme, zrieknime sa niečoho, čo máme radi a spoločne sa pomodlime modlitbu za mier a pokoj pre Tigraj. Prosbu napíšme na prednú stranu pieRka.

PieRka s odkazom nám môžete poslať oskenované/ foto na erkokoseca@gmail.com

Zozbierané Vaše pieRka potom pošleme spoločne za farnosť do Bratislavy na eRko-HKSD, na miesto kde sa zberajú tieto pieRka. Ďakujeme, že sa zapájate.

Modlitba:

Všemohúci Bože,

voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.

Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého, aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.

Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:

aby všetci ľudia pochopili, že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,

aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,

aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,

aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,

aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.

Prosíme ťa, Otče, za Tigraj, Etiópiu a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:

nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,

pokoj a mier nad každým konfliktom,

ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.

Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.

O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja. Amen

Viac informácii o kampani na https://erko.sk/mierpretigraj/