Entries by dusan

Súťaž vo výrobe Betlehemov

Žiadne obdobie v roku nie je tak vhodné na zblíženie sa rodín, ako advent a Vianoce. Ale len málo rodín prežíva advent v radosti z blížiaceho sa príchodu Božieho syna na svet. Nie je to zavinené len náboženskou ľahostajnosťou a vlažnosťou. Prekážky sú aj v rodinách, kde sa na vianočné prípravy vynaloží príliš veľa úsilia […]

Čo je eRko ?

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 7000 členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990. Cieľ eRka Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a […]

Stretká

Pravidelné stretká detí prebiehajú na fare v piatky podľa dátumov od 16:30h.(Aktualna tabulka rozpisov kedy sa stretka konaju,sa doplni). Po stretku ideme spoločne na detskú svätú omšu o 18:00h.     Viac info: ZOF, vedúci detského spoločenstva: Martin Rychlý mobil: 0944 587 640 mail.: erkokoseca@gmail.com

Krst

Sviatosť krstu treba nahlásiť týždeň vopred osobne na fare   alebo telefonicky  na (odkaz  na kontakty)     Krst je vstupom do kresťanského života a jeho základom. Človek sa začlení do spoločenstva cirkvi. U katolíkov sa krstia už novorodenci, pretože každý človek má dedičný hriech, od ktorého sa potrebuje oslobodiť a znovuzrodiť sa v krste. Dieťa […]

Ako sa modliť

Modlitba srdcom „So všemožnou bdelosťou chráň si srdce,“ hovorí Kniha prísloví, „lebo z neho pramení život“ (Prís 4,23). Srdce je v Biblii centrom ľudskej bytosti, ústredím, v ktorom sa zbiehajú všetky jej vnútorné sily. Pre mníchov východnej tradície modlitba spočívajúca v opakovaní krátkej vety v rytme dýchania je predovšetkým modlitbou srdca; znamená to úsilie zjednotiť […]

„Prvá pomoc“ 

„Prvá pomoc“ v duchovných zápasoch Cieľom diabla je oddeliť nás od Boha. Skúša to dosiahnuť všelijakými pokušeniami. Pokúšať človeka je jeho obyčajná činnosť, ktorá je nebezpečnejšia ako to, čo robí mimoriadne, keď napadá človeka útlakom, pretože hriechom sa človek môže odlúčiť od Boha, utrpením nie. Smrteľný hriech je oveľa horší ako posadnutosť! AKO SA CHRÁNIŤ Keď […]