Entries by

Oznamy na Začiatok pôstneho obdobia

Aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb. Krst, sobáš a pohreb môžu byť za účasti šiestich ľudí a pri dodržaní všetkých platných predpisov. Platí aj dišpenz, ktorý vydala KBS od účasti na nedeľných a sviatočných sv. omšiach. Povzbudzujem k sledovaniu sv. omší a ďalších pôstnych pobožností v televízii a v rozhlase. Sv. spoveď si môžete telefonicky dohodnúť. To platí aj pre naliehavé udelenie pomazania chorému. Návštevu farskej kancelárie treba tiež […]

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska

PASTIERSKY LIST Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva Drahí bratia a sestry, v  našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou.   Výzvou zastaviť sa,  stíšiť sa  a zamyslieť  i  veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť –  ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy (porovnaj Knihu  Sirachovcovu 44,1-5,12). Výročia a jubileá sú v našich životoch dôležité  na […]

2 % z Vašich daní pomôžu

Aj vy môžete rozhodnúť o 2 % dane ktorú platíte štátu. Nič naviac platiť nebudete, len určíte komu ich štát musí poslať. My vám ponúkame možnosť podporiť nimi našu spoločnú neziskovú organizáciu Občianske združenie Košecké zvony, ktorá bola založená s cieľom financovania aktivít v našej farnosti. (tábory pre deti, činnosť spevokolu p.Zermegha, aktivity pre deti, organizovanie podujatí […]

Farské oznamy 25. január 2021

Aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb. Krst, sobáš a pohreb môžu byť za účasti šiestich ľudí a pri dodržaní všetkých platných predpisov. Platí aj dišpenz, ktorý vydala KBS od účasti na nedeľnýcha sviatočných sv. omšiach. Povzbudzujem k sledovaniu sv. omší v televízií, alebo v rozhlase. Sv. spoveď, alebo naliehavé udelenie pomazania chorému si treba telefonicky dohodnúť. Tiež aj návštevu farskej kancelárie treba dohodnúť telefonicky.  Pán Boh odmeň každého […]

Rok 2020 v matrikách Farnosti Košeca:

KRSTY:  25   (rok 2019: 47,  2018: 36,  2017: 43) V roku 2020 bolo najmenej krstov pravdepodobne v celých dejinách našej farnosti. Z Košece 7 chlapcov a 7 dievčat, z Košec. Podhradia 2 chlapci a 2 dievčatá, z Nozdrovíc 1 dievča, z iných farností 4 chlapci a 2 dievčatá (väčšinou deti, ktorých rodičia pochádzajú z Košece a bývajú inde). Z toho 7 detí bolo pokrstených do neúplných rodín. Dve deti mali v čase […]

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na nový rok 2021

Drahí bratia a sestry!  Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý: Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku Slovenskej republiky. Možno nájsť spoločného menovateľa, ktorým by sa dali tieto rozdielne významy dnešného dňa spojiť? […]

Oznamy na sviatok Zjavenia Pána 6. januára 2021

Na sviatok Zjavenia Pána (Troch Kráľov) 6. januára bude kostol otvorený k súkromnej poklone od 14:00 do 17:00. Môžete si zakúpiť najnovšie číslo Katolíckych novín.  Trojkráľová požehnaná voda bude k dispozícií až po zrušení zákazov. Vaše nové (alebo prerobené) domy a byty požehnám tiež až po zrušení platných obmedzení. Vianočná zbierka na opravu kostola:  Číslo účtu: SK79 0900 0000 0000 6366 2300  […]

Aktuálne farské oznamy – 31.december 2020

Pohrebné obrady: 31. 12. o 13:30 a 15:00 2. 1. o 15:00 Sv. Silvester: od 21:00 do 22:00 príležitosť k súkromnej poklone Najsvätejšej sviatosti v kostole. Vianočná zbierka na kostol: Nech dobrý Pán Boh odmení každého darcu milodaru na farský účet na opravu kostola:  SK79 0900 0000 0000 6366 2300 Požehnaný nový rok všetkým Vám vyprosuje a želá Váš duchovný otec

Oznam farského úradu v Košeci

Od 19. decembra platí zákaz výkonu verejných bohoslužieb. Obrady krstu, sobáša a pohrebu pri dodržaní predpisov môžu byť. Betlehemské svetlo si môžete vziať z kostola na štedrý deň (vo štvrtok) od 12:00 do 16:00.  Na Božie narodenie (v piatok) a na sviatok Sv. Štefana (v sobotu) bude kostol otvorený k súkromnej poklone pri Betleheme od 13:00 do 17:00. Pamätajme na všetky hygienické nariadenia. Požehnané […]