Entries by

Farské oznamy 25. január 2021

Aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb. Krst, sobáš a pohreb môžu byť za účasti šiestich ľudí a pri dodržaní všetkých platných predpisov. Platí aj dišpenz, ktorý vydala KBS od účasti na nedeľnýcha sviatočných sv. omšiach. Povzbudzujem k sledovaniu sv. omší v televízií, alebo v rozhlase. Sv. spoveď, alebo naliehavé udelenie pomazania chorému si treba telefonicky dohodnúť. Tiež aj návštevu farskej kancelárie treba dohodnúť telefonicky.  Pán Boh odmeň každého […]

Rok 2020 v matrikách Farnosti Košeca:

KRSTY:  25   (rok 2019: 47,  2018: 36,  2017: 43) V roku 2020 bolo najmenej krstov pravdepodobne v celých dejinách našej farnosti. Z Košece 7 chlapcov a 7 dievčat, z Košec. Podhradia 2 chlapci a 2 dievčatá, z Nozdrovíc 1 dievča, z iných farností 4 chlapci a 2 dievčatá (väčšinou deti, ktorých rodičia pochádzajú z Košece a bývajú inde). Z toho 7 detí bolo pokrstených do neúplných rodín. Dve deti mali v čase […]

Oznamy na sviatok Zjavenia Pána 6. januára 2021

Na sviatok Zjavenia Pána (Troch Kráľov) 6. januára bude kostol otvorený k súkromnej poklone od 14:00 do 17:00. Môžete si zakúpiť najnovšie číslo Katolíckych novín.  Trojkráľová požehnaná voda bude k dispozícií až po zrušení zákazov. Vaše nové (alebo prerobené) domy a byty požehnám tiež až po zrušení platných obmedzení. Vianočná zbierka na opravu kostola:  Číslo účtu: SK79 0900 0000 0000 6366 2300  […]

Aktuálne farské oznamy – 31.december 2020

Pohrebné obrady: 31. 12. o 13:30 a 15:00 2. 1. o 15:00 Sv. Silvester: od 21:00 do 22:00 príležitosť k súkromnej poklone Najsvätejšej sviatosti v kostole. Vianočná zbierka na kostol: Nech dobrý Pán Boh odmení každého darcu milodaru na farský účet na opravu kostola:  SK79 0900 0000 0000 6366 2300 Požehnaný nový rok všetkým Vám vyprosuje a želá Váš duchovný otec

Oznam farského úradu v Košeci

Od 19. decembra platí zákaz výkonu verejných bohoslužieb. Obrady krstu, sobáša a pohrebu pri dodržaní predpisov môžu byť. Betlehemské svetlo si môžete vziať z kostola na štedrý deň (vo štvrtok) od 12:00 do 16:00.  Na Božie narodenie (v piatok) a na sviatok Sv. Štefana (v sobotu) bude kostol otvorený k súkromnej poklone pri Betleheme od 13:00 do 17:00. Pamätajme na všetky hygienické nariadenia. Požehnané […]

Oznamy na štvrtú adventnú nedeľu – 20.december 2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici vyhlásil od dňa 19. decembra 2020 dočasný zákaz výkonu bohoslužieb pre okresy PB, PU a Ilava. Obrady krstu, sobáša a pohrebu môžu byť pri dodržaní platných hygienických predpisov. Svätá spoveď po dohode s kňazom. Aktuálne informácie a zmeny budú na farskej internetovej stránke.

Oznamy na tretiu adventnú nedeľu – 13. december 2020

Vstup do kostola iba na sedenie na označených miestach. Z hygienických a bezpečnostných dôvodov zatiaľ nebudú rorátne sväté omše. Sv. omše a sv. spoveď v kostole: DEŇ SV. OMŠA  SV. SPOVEĎ Pondelok 14.12. 18:00  17:30 Utorok 15.12. Streda 16.12. 18:00 Po sv.omši adorácia 16:30 Štvrtok 17.12. 7:00   Piatok 18.12. 18:00  17:30 až do 20:00 Sobota […]

Oznamy na druhú adventnú nedeľu – 6. december 2020

Liturgický  kalendár: Pondelok: Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi,  Utorok: Prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Sväté omše: DEŇ SV. OMŠA SV. SPOVEĎ Pondelok 18:00 17:30 Utorok 7:00 18:00 17:30 Streda 18:00 Po sv.omši adorácia 17:30 Štvrtok 7:00 Piatok 18:00 17:30 Sobota 18:00 NEDEĽNÁ 17:30 Nedeľa 7:00 9:30 V stredu, piatok a sobotu budú zimné kántrové dni. Úmyslom je: Príchod Kristovho kráľovstva […]

Oznamy na Prvú adventnú nedeľu – 29. november 2020

Liturgický kalendár: Pondelok: Sv. Ondrej, apoštol, Štvrtok: Sv. František Xaverský, kňaz, Piatok: Sv. Barbora, panna a mučenica Sväté omše a spovedanie v prvopiatkovom týždni:  Ďen Sv. Omša Sv. spoveď Pondelok 30.11. 18:00 17:30 Utorok 1.12. Streda 2.12. 18:00 17:30 Štvrtok 3.12. 8:00 7:30 Piatok 4.12. 18:00 17:00 Sobota 5.12. 18:00 17:30 Nedeľa 6.12. 7:00 Nedeľa 6.12. 9:30 Dnes je zbierka na opravu nášho […]

Oznamy na 34. nedeľu v období cez rok, Nedeľu Krista Kráľa – 22. november 2020

Dnešnou nedeľou končí cirkevný rok. Dnes poobede o 14:30 bude pred vyloženou Sviatosťou oltárnou pobožnosť ku Kristovi Kráľovi. Môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Liturgický  kalendár:  Pondelok: Sv. Kliment I., pápež a mučeník, Streda: Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica. Budúca nedeľa – Prvá adventná, začiatok cirkevného roka                                                                                                                                                               Sväté omše: Deň Košeca Pondelok 23.11. 18:00 Utorok 24.11. Streda 25.11. 18:00 PO SV.OMŠI ADORÁCIA Štrvrtok 26.11. […]