Oznamy na Druhú veľkonočnú nedeľu, Nedeľu Božieho milosrdenstva – 11.apríl 2021

Dnešná nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole, nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky (sv.spoveď, sv.prijímanie, modlitba na úmysel sv.otca),  pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milostivý Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci

Dnes bude kostol otvorený k súkromnej modlitbe a ucteniu si obrazu Božieho milosrdenstva od 14:30 do 17:00. Sväté prijímanie môžeme prijať o 14:30 a o 17:00.

Aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb. Krst, sobáš a pohreb môžu byť za účasti šiestich ľudí a pri dodržaní všetkých predpisov. Krst treba nahlásiť týždeň pred. Platí aj dišpenz, ktorý vydala KBS od účasti na nedeľných a sviatočných sv. omšiach. Povzbudzujem k sledovaniu sv. omší v televízii a rozhlase.

O svätú spoveď môžete telefonicky požiadať (dohodneme si termín a miesto).

Návštevu farskej kancelárie je dobré telefonicky dohodnúť (môžem vám dopredu pripraviť čo potrebujete).

Vo veľkonočnom období sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa Nebies Kráľovná.

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu – 4. apríl 2021

Dnešnou nedeľou začína Veľkonočné obdobie. Namiesto modlitby Anjel Pána sa modlíme Raduj sa Nebies Kráľovná.

Budúca nedeľa bude Nedeľou Božieho milosrdenstva. Každý, kto si v tento deň pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole, nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky (sv.spoveď, sv.prijímanie, modlitba na úmysel sv.otca),  pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milostivý Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci. V tento deň bude poobede kostol otvorený k súkromnej modlitbe a ucteniu si obrazu Božieho milosrdenstva (čas upresním).

Aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb. Krst, sobáš a pohreb môžu byť za účasti šiestich ľudí a pri dodržaní všetkých predpisov. Krst treba nahlásiť týždeň pred. Platí aj dišpenz, ktorý vydala KBS od účasti na nedeľných a sviatočných sv. omšiach. Povzbudzujem k sledovaniu sv. omší v televízii a rozhlase.

O svätú spoveď môžete telefonicky požiadať (dohodneme si termín a miesto).

Návštevu farskej kancelárie je dobré telefonicky dohodnúť (môžem vám dopredu pripraviť čo potrebujete).

Oznamy na Kvetnú nedeľu – 28. marec 2021

Dnes začína Veľký týždeň umučenia, smrti a slávneho zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Na veľký piatok je prísny pôst. Pekné je zachovať pôst od mäsa a maškŕt, ktoré ľúbime až do vzkriesenia v sobotu neskoro večer. Na bielu sobotu bude kostol otvorený k súkromnej poklone kríža od 8:00 do 17:00. Na Veľkonočnú nedeľu bude v kostole vystavená Najsvätejšia sviatosť k súkromnej modlitbe od 14:00 do 18:00.

Aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb. Krst, sobáš a pohreb môžu byť za účasti šiestich ľudí a pri dodržaní všetkých predpisov. Krst treba nahlásiť týždeň pred. Platí aj dišpenz, ktorý vydala KBS od účasti na nedeľných a sviatočných sv. omšiach. Povzbudzujem k sledovaniu obradov Veľkého týždňa v televízii a v rozhlase.

Návštevu farskej kancelárie treba dohodnúť telefonicky (môžem vám dopredu pripraviť čo potrebujete). 

sv. spoveď môžete telefonicky požiadať (dohodneme si termín a miesto). Vašich nahlásených chorých navštívim: Košecké Podhradie v pondelok doobeda, Košeca v utorok pred obedom.

Pán Boh zaplať za milodary na veľkonočnú zbierku na opravu kostola. Číslo farského účtu: SK79 0900 0000 0000 6366 2300

Do 31. marca prebieha na Slovensku sčítanie obyvateľov. Nehanbime sa prihlásiť ku Katolíckej cirkvi. Pamätajte, Pán Ježiš povedal: Kto nezaprie mňa pred svetom, toho nezapriem ani Ja pred Nebeským otcom.

Od Veľkonočnej nedele sa budeme modliť namiesto Anjel Pána modlitbu Raduj sa nebies kráľovná.

Požehnané Veľkonočné sviatky Vám vyprosuje Váš duchovný otec Ján

Oznamy na Piatu pôstnu nedeľu – 21. marec 2021

O sv. spoveď si môžete telefonicky požiadať (dohodneme si termín v kostole). Aj Vašich chorých nahláste telefonicky (dohodneme sa kedy k nim prídem). Môže byť aj sms správa. Tel. číslo: 0903 553 927.

Pred Veľkou nocou chcem navštíviť chorých v penzióne v Košeci. Ak tam máte blízkych, dajte im vedieť.

Aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb. Krst, sobáš a pohreb môžu byť za účasti šiestich ľudí a pri dodržaní všetkých platných predpisov.

Platí aj dišpenz, ktorý vydala KBS od účasti na nedeľných a sviatočných sv. omšiach. Povzbudzujem k sledovaniu sv. omší a ďalších pôstnych pobožností v televízii a v rozhlase.

Návštevu farskej kancelárie treba tiež dohodnúť telefonicky (môžem vám dopredu pripraviť čo potrebujete).

Pán Boh odmeň každého darcu milodaru na opravu nášho kostola.

Číslo farského účtu:  SK79 0900 0000 0000 6366 2300

Zbierka na charitu: Diecézna charita Žilina Vás pozýva do modlitby, pôstu a almužny pre trpiacich. Tradičnú zbierku na Charitu na prvú pôstnu nedeľu rozširujeme o kampaň MOJA ALMUŽNA počas celého pôstu s viacerými možnosťami podpory. Informácie nájdete na www.charitaza.sk, na plagáte a na letákoch v tvare mešca, vezmite si ich v predsieni kostola. K dispozícii sú aj šeky, tiež možnosť odovzdať svoju almužnu pre Charitu na fare.Vďaka Vašej štedrosti môžeme spolu napĺňať poslanie byť blízko pri človeku! Ďakujeme!

Na piatu pôstnu nedeľu je zbierka Na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Viac na: utecenci.kbs.sk.

V noci z 27. na 28. marca sa mení zimný čas na letný. O 02. hodine si posunieme hodiny na 03.

Oznamy na Začiatok pôstneho obdobia

Aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb.

Krst, sobáš a pohreb môžu byť za účasti šiestich ľudí a pri dodržaní všetkých platných predpisov.

Platí aj dišpenz, ktorý vydala KBS od účasti na nedeľných a sviatočných sv. omšiach. Povzbudzujem k sledovaniu sv. omší a ďalších pôstnych pobožností v televízii a v rozhlase.

Sv. spoveď si môžete telefonicky dohodnúť. To platí aj pre naliehavé udelenie pomazania chorému.

Návštevu farskej kancelárie treba tiež dohodnúť telefonicky (môžem vám dopredu pripraviť čo potrebujete).

Pán Boh odmeň každého darcu milodaru na opravu nášho kostola.

Číslo farského účtu: SK79 0900 0000 0000 6366 2300

Zbierka na charitu: Diecézna charita Žilina Vás pozýva do modlitby, pôstu a almužny pre trpiacich. Tradičnú zbierku na Charitu na prvú pôstnu nedeľu rozširujeme o kampaň MOJA ALMUŽNA počas celého pôstu s viacerými možnosťami podpory. Informácie nájdete na www.charitaza.sk, na plagáte a na letákoch v tvare mešca, vezmite si ich v predsieni kostola. K dispozícii sú aj šeky, tiež možnosť odovzdať svoju almužnu pre Charitu na fare.Vďaka Vašej štedrosti môžeme spolu napĺňať poslanie byť blízko pri človeku! Ďakujeme!

Farské oznamy 25. január 2021

Aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb.

Krst, sobáš a pohreb môžu byť za účasti šiestich ľudí a pri dodržaní všetkých platných predpisov.

Platí aj dišpenz, ktorý vydala KBS od účasti na nedeľnýcha sviatočných sv. omšiach. Povzbudzujem k sledovaniu sv. omší v televízií, alebo v rozhlase.

Sv. spoveď, alebo naliehavé udelenie pomazania chorému si treba telefonicky dohodnúť.

Tiež aj návštevu farskej kancelárie treba dohodnúť telefonicky. 

Pán Boh odmeň každého darcu milodaru na opravu nášho kostola.

Oznamy na sviatok Zjavenia Pána 6. januára 2021

Na sviatok Zjavenia Pána (Troch Kráľov) 6. januára bude kostol otvorený k súkromnej poklone od 14:00 do 17:00. Môžete si zakúpiť najnovšie číslo Katolíckych novín. 

Trojkráľová požehnaná voda bude k dispozícií až po zrušení zákazov. Vaše nové (alebo prerobené) domy a byty požehnám tiež až po zrušení platných obmedzení.

Vianočná zbierka na opravu kostola: 

Číslo účtu: SK79 0900 0000 0000 6366 2300 

Pán Boh zaplať a odmeň za každý milodar. 

Aktuálne farské oznamy – 31.december 2020

Pohrebné obrady:

31. 12. o 13:30 a 15:00

2. 1. o 15:00

Sv. Silvester: od 21:00 do 22:00 príležitosť k súkromnej poklone Najsvätejšej sviatosti v kostole.

Vianočná zbierka na kostol: Nech dobrý Pán Boh odmení každého darcu milodaru na farský účet na opravu kostola: 

SK79 0900 0000 0000 6366 2300

Požehnaný nový rok všetkým Vám vyprosuje a želá Váš duchovný otec

Oznam farského úradu v Košeci

Od 19. decembra platí zákaz výkonu verejných bohoslužieb. Obrady krstu, sobáša a pohrebu pri dodržaní predpisov môžu byť.

Betlehemské svetlo si môžete vziať z kostola na štedrý deň (vo štvrtok) od 12:00 do 16:00. 

Na Božie narodenie (v piatok) a na sviatok Sv. Štefana (v sobotu) bude kostol otvorený k súkromnej poklone pri Betleheme od 13:00 do 17:00.

Pamätajme na všetky hygienické nariadenia.

Požehnané Vianoce Vám želá a vyprosuje Váš duchovný otec

Oznamy na štvrtú adventnú nedeľu – 20.december 2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici vyhlásil od dňa 19. decembra 2020 dočasný zákaz výkonu bohoslužieb pre okresy PB, PU a Ilava.

Obrady krstu, sobáša a pohrebu môžu byť pri dodržaní platných hygienických predpisov.

Svätá spoveď po dohode s kňazom.

Aktuálne informácie a zmeny budú na farskej internetovej stránke.