Oznamy na štvrtú veľkonočnú nedeľu – 25. apríl 2021

Dnes je nedeľa Dobrého pastiera. Po sv. omšiach bude zbierka na seminár.                                                                                                                                                                

Sväté omše:

 KošecaKošecké Podhradie
Pondelok 18:00 PO ADORÁCIA 
Utorok          14:30 Veľké-pohrebná
Streda            14:00 a 16:00 POHREBNÉ 
Štvrtok 7:00 
Piatok 18:00 
Sobota 7:00 RUŽENEC  7:30 SV.OMŠA    
Nedeľa 7:00 KOSTOL   9:30 VONKU 

V pondelok po sv. omši bude poklona Najsvätejšej Sviatosti.  Prvá sobota v mesiaci: Stretnutie ctiteľov Panny Márie: 7:00 Sv. ruženec, 7:30 sv. omša k úcte ženícha Panny Márie – Sv. Jozefa.

Pristúpiť k sv. spovedi môžete pred sv. omšami. Krst treba nahlásiť týždeň pred. Sobáš tri mesiace pred, môžete aj skôr, kvôli termínu (už sa hlásia septembrové termíny).

Prosím o pochopenie vás, ktorí máte hroby v blízkosti kostola. Pri odstraňovaní omietky na kostole sa veľmi práši. Ak uvážite, odložte na čas výzdobu z hrobov, aby sa vám nepoškodila. Ak budete chcieť, po skončení búrania vám pracovníci stavebnej firmy očistia hroby od prachu vodou.

Nech Pán Boh požehná každého darcu milodaru na opravu kostola.

Oznamy na Tretiu veľkonočnú nedeľu – 18. apríl 2021

Budúca Štvrtá veľkonočná nedeľa je Nedeľou Krista Dobrého pastiera. Bude aj zbierka na seminár. Dnes začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. 

Sväté omše sú od 19. apríla povolené za podmienok, ktoré nájdete aj na našej internetovej stránke. V našom kostole: povolený počet jeden veriaci na pätnásť metrov štvorcových. To znamená sedenie na vyznačených miestach, ľudia z domácnosti môžu aj pri sebe. Deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby sa nepočítajú do povoleného počtu.

V stredu po sv. omši bude poklona Najsvätejšej sviatosti.

DeňSV.OMŠA KOŠECA
Pondelok18:00
Utorok
Streda18:00PO ADORÁCIA
Štvrtok7:00
Piatok18:00
Sobota9:30
Nedeľa7:009:30 (za pekného počasia vonku)

Pred sv. omšami je možnosť pristúpiť k sv.spovedi

Po sv.omšiach môžete v sakrstii nahlásiť úmysly sv.omší. Zvlášť nezabudnite na sv.omše za zosnulých v posledných mesiacoch, ktoré nemohli byť. 

Krst treba nahlásiť týždeň pred. Sobáš tri mesiace pred, ale môžete aj skôr, kvôli termínu. Internetová stránka farnosti: http://www.koseca.fara.sk

2 % z Vašich daní pomôžu

 

Aj vy môžete rozhodnúť o 2 % dane ktorú platíte štátu. Nič naviac platiť nebudete, len určíte komu ich štát musí poslať. My vám ponúkame možnosť podporiť nimi našu spoločnú neziskovú organizáciu Občianske združenie Košecké zvony, ktorá bola založená s cieľom financovania aktivít v našej farnosti. (tábory pre deti, činnosť spevokolu p.Zermegha, aktivity pre deti, organizovanie podujatí vo farnosti….)

Ď  A  K  U  J  E  M  E 

Tlačivo na 2% dane je k dispozícii na stolíku alebo si ho môžete stiahnuť na tomto odkaze

2% Košecké zvony

Stačí keď ho odovzdáte u zamestnávateľa ktorý Vám robí ročné zúčtovanie dane, alebo u účtovníčky ktorá Vám robí daňové priznanie a oni Vám isto radi poradia ako postupovať

Členom občianskeho združenia Košecké zvony sa môžete stať i Vy. S ochotou pracovať a s dobrými nápadmi sa môžete podieľať na zlepšovaní aktivít v našej farnosti. O činnosti Košeckých zvonov sa môžete dozvedieť viac na týchto stránkach, v sakristii, alebo na pravidelných mesačných stretnutiach farskej rady.

Ste srdečne vítaní!

Rok 2020 v matrikách Farnosti Košeca:

KRSTY:  25   (rok 2019: 47,  2018: 36,  2017: 43)

V roku 2020 bolo najmenej krstov pravdepodobne v celých dejinách našej farnosti. Z Košece 7 chlapcov a 7 dievčat, z Košec. Podhradia 2 chlapci a 2 dievčatá, z Nozdrovíc 1 dievča, z iných farností 4 chlapci a 2 dievčatá (väčšinou deti, ktorých rodičia pochádzajú z Košece a bývajú inde).

Z toho 7 detí bolo pokrstených do neúplných rodín. Dve deti mali v čase krstu viac ako 8 rokov.

SOBÁŠE:  4   (rok 2019: 13,  2018: 7,  2017: 8)

Aj sobášov bolo v roku 2020 pravdepodobne najmenej v celých dejinách našej farnosti. Tri sobáše snúbenci preložili o rok kvôli súčasným hygienickým opatreniam.

SV. PRIJÍMANIA:  Sv. prijímaní sme prijali spolu asi 12 tisíc, roky predtým to bývalo okolo 25 tisíc. Prvýkrát pristúpilo k sv. prijímaniu 34 detí a jeden dospelý.

POHREBY:  36   (rok 2019: 40,  2018: 43,  2017: 47)

Zaujímavé, že v okolitých farnostiach i na celom Slovensku zomrelo viac ľudí ako priemerne a u nás menej. Zomrelo 17 mužov a 19 žien. Na cintoríne v Košeci bolo pochovaných 12 mužov a 15 žien, vo Veľkom KP 3 muži a 3 ženy, v Malom KP 2 muži a 1 žena.

Z tohto počtu zomrelo 13 ľudí nezaopatrených. To znamená viac ako rok pred smrťou neprijali, alebo nechceli prijať sviatosti a stretnúť sa s kňazom.

Oznamy na sviatok Zjavenia Pána 6. januára 2021

Na sviatok Zjavenia Pána (Troch Kráľov) 6. januára bude kostol otvorený k súkromnej poklone od 14:00 do 17:00. Môžete si zakúpiť najnovšie číslo Katolíckych novín. 

Trojkráľová požehnaná voda bude k dispozícií až po zrušení zákazov. Vaše nové (alebo prerobené) domy a byty požehnám tiež až po zrušení platných obmedzení.

Vianočná zbierka na opravu kostola: 

Číslo účtu: SK79 0900 0000 0000 6366 2300 

Pán Boh zaplať a odmeň za každý milodar. 

Oznamy na Prvú adventnú nedeľu – 29. november 2020

Liturgický kalendár: Pondelok: Sv. Ondrej, apoštol, Štvrtok: Sv. František Xaverský, kňaz, Piatok: Sv. Barbora, panna a mučenica

Sväté omše a spovedanie v prvopiatkovom týždni: 

ĎenSv. OmšaSv. spoveď
Pondelok 30.11.18:0017:30
Utorok 1.12.
Streda 2.12.18:0017:30
Štvrtok 3.12.8:007:30
Piatok 4.12.18:0017:00
Sobota 5.12.18:0017:30
Nedeľa 6.12.7:00
Nedeľa 6.12.9:30

Dnes je zbierka na opravu nášho kostola. Za každý milodar Pán Boh zaplať.

Na prvý piatok bude po svätej omši prvopiatková pobožnosť. Prvá sobota v mesiaci: Pred sv. omšou sa spolu pomodlíme sv. ruženec. 

Oznamy na 34. nedeľu v období cez rok, Nedeľu Krista Kráľa – 22. november 2020

Dnešnou nedeľou končí cirkevný rok. Dnes poobede o 14:30 bude pred vyloženou Sviatosťou oltárnou pobožnosť ku Kristovi Kráľovi. Môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Liturgický  kalendár:  Pondelok: Sv. Kliment I., pápež a mučeník, Streda: Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica. Budúca nedeľa – Prvá adventná, začiatok cirkevného roka                                                                                                                                                              

Sväté omše:

DeňKošeca
Pondelok 23.11.18:00
Utorok 24.11.
Streda 25.11.18:00PO SV.OMŠI ADORÁCIA
Štrvrtok 26.11.7:00
Piatok 27.11.18:00
Sobota 28.11.18:00NEDEĽNÁ
Nedeľa 29.11.7:00
Nedeľa 29.11.9:30

V kostole môžeme obsadiť 50 percent miest na sedenie. To znamená, že obsadzujeme každé druhé miesto.

V piatok budú mať svätú omšu členovia podomovej kaplnky Panny Márie.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu nášho kostola. Za všetky milodary úprimne Pán Boh zaplať.

Na budúcu Prvú adventnú nedeľu si môžete priniesť do kostola adventný veniec, počas sv.omše ich požehnáme.

Oznamy na 33. nedeľu v období cez rok – 15. november 2020

Liturgický kalendár: Utorok: Svätá Alžbeta Uhorská, rehoľníčka, Streda: Výročie posviacky bazilík Petra a Pavla,  Sobota: Obetovanie Panny Márie, spomienka

Budúca nedeľa – Slávnosť Krista Kráľa bude poslednou nedeľou v cirkevnom roku.      

DeňKošeca
Pondelok 16.11.18:00
Utorok 17.11.
Streda 18.11.18:00PO SV.OMŠI ADORÁCIA
Štrvrtok 19.11.7:00
Piatok 20.11.18:00
Sobota 21.11.18:00NEDEĽNÁ
Nedeľa 22.11.7:00
Nedeľa 22.11.9:30

Kostol môže byť obsadený na 50 percent kapacity na sedenie (každé druhé miesto). Dodržiavajme všetky hygienické nariadenia.

Príležitosť pristúpiť k sv. spovedi bude v týždni pred každou svätou omšou. V stredu bude po sv. omši poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej.

Pán Boh zaplať za každý milodar na opravu kostola.

Ďakujem za upratovanie kostola. Budeme pokračovať podľa rozpisu.

Oznamy na 32. nedeľu v období „Cez rok“ 8. november 2020

Liturgický kalendár: Pondelok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok, Streda: Svätý Martin z Tours, biskup, spomienka

Sväté omše: Na  sv.omši môže byť šesť ľudí. Kňaz a piati ľudia z rodiny, ktorá má nahlásený úmysel sv.omše:

ČasÚmysel sv. omše
Pondelok 9.1118:00+Víťazoslav, Vojtech, Irena
Streda 11.1118:00Božie požehnanie rodín
Piatok 13.1118:00Úmysel kňaza
Sobota 14.118:00Za veriacich
Nedeľa 15.117:00+Helena, Vladimír, Jozef
Nedeľa 15.118:00+Mária, Štefan, Jaroslav

Sv. spoveď a sv. prijímanie:  Príležitosť pristúpiť k svätej spovedi v piatok 13. 11. od 17:00. Každých 15. minút  sa bude podávať sväté prijímanie.

Krst, sobáš, pohreb po dohode s kňazom.

Sviatosti chorým ktorých nahlásite, prinesiem vo štvrtok doobeda.

Pán Boh požehnaj každého darcu milodaru na opravu nášho kostola. Prispieť môžeme buď osobne, alebo na farský účet.

Nezabudnite si prečítať „Aktuálne nariadenie“na farskej stránke!