Oznamy na 33. nedeľu v období cez rok – 14. november 2021

Liturgický kalendár: Streda: Svätá Alžbeta Uhorská, rehoľníčka, Štvrtok: Výročie posviacky bazilík Petra a Pavla,  Budúca nedeľa – Slávnosť Krista Kráľa  posledná nedeľa v cirkevnom roku.

Pripomínam opatrenia ohľadom ochrany pred ochorením covid 19 platné pre náš okres: dezinfekcia, prikrytie dýchacích ciest, odstupy. Preto dočasne pridávam tretiu nedeľnú sv. omšu, ktorá bude bývať v sobotu o 18:00 vo farskom kostole.

Sväté omše:

DeňKOŠECA, Svätá omša
Pondelok 18:00
Utorok 
Streda 18:00PO SV.OMŠI ADORÁCIA
Štvrtok 7:00
Piatok 18:00
Sobota 18:00NEDEĽNÁ
Nedeľa 7:00, 9:30

Príležitosť pristúpiť k sv. spovedi bude v týždni pred každou svätou omšou. V stredu bude po sv. omši poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej.

V piatok detská sv. omša nebude. Sv. omša o 18:00 bude.

Zomrel kňaz Vdp. Ladislav Vrábel, rodák z našej bývalej farnosti. Mal 74 rokov. Pohrebná sv. omša bude v pondelok o 12:00 v Ladcoch. Po jej skončení budú pohrebné obrady na miestnom cintoríne. Spomeňme si v modlitbe. 

Pán Boh zaplať za každý milodar na opravu kostola.

Číslo farského účtu: SK 79 0900 0000 0000 6366 2300

Oznamy na 30. nedeľu v období cez rok – 24. október 2021

Sv. ruženec sa dnes pomodlíme o 14:30 v Malom Koš.Podhradí na Muškátke.

Liturgický kalendár:  Štvrtok: Sv.Šimon a Júda, apoštoli, sviatok.

Sväté omše:

DeňKOŠECA, Svätá omšaSvätá spoveď
Pondelok 18.00od 17:00
Utorok 
Streda 15:00 pohrebná, 18:00od 14:30, od 17:00
Štvrtok 14:00 pohrebnáod 13:30
Piatok 18:00od 17:00
Sobota 7:30pred sv. omšou, a po sv. omši
Nedeľa 7:00, 9:30

V pondelok po sv.omši bude stretnutie farskej pastoračnej rady. Pozývame každého s podnetnými myšlienkami pre život vo farnosti.

V stredu po sv.omši bude poklona Najsvätejšej Sviatosti.

V piatok sú prázdniny, tak nebude detská sv. omša, ani erko stretnutie detí. Prosím rodičov, aby nenosili prihlášku do erka. Sledujte farskú stránku, kde budú aktuálne oznamy aj z erka.

Dnes je zbierka na misie. Za všetky milodary úprimne Pán Boh zaplať.

Blíži sa sviatok Všetkých svätých a spomienka na zomrelých. Príležitosť k svätej spovedi bude v týždni pred každou sv. omšou. Spoveď platí aj k prvému piatku v novembri.

V noci zo soboty 30. októbra na nedeľu 31. októbra sa mení letný čas na zimný. Hodiny si posunieme o hodinu naspäť, o 3:00 na 2:00. Teda budeme o hodinu dlhšie spať.

Oznamy na 27. nedeľu v období cez rok – 3. október 2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. František z Assisi, Štvrtok: Ružencová Panna Mária

Sväté omše:

DeňKOŠECA, Svätá omša
Pondelok 18.00
Utorok 
Streda 18.00
Štvrtok 07:00
Piatok 18:00
Sobota vyhlásim
Nedeľa 7:00, 9:30

V stredu bude po sv.omši poklona Najsvätejšej sviatosti.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu nášho kostola. Pán Boh odmeň každého darcu.

Máme mesiac svätého ruženca – október. V kostole sa budú predmodlievať sv.ruženec:  Pondelok: 17:30 ženy,  Streda: 17:30 muži,  Štvrtok: 6:30 ružencové spoločenstvo,  Piatok: 17:30: deti a mládež,   Sobota: pred sv.omšou ružencové spoločenstvo. 

Oznamy na 19. nedeľu v období cez rok – 8. august 2021

Budúca nedeľa: Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, patrónky nášho farského kostola a celej farnosti. Vo farskom kostole bude hodová slávnosť. Po sv.omšiach bude hodová ofera, za všetky milodary úprimne Pán Boh zaplať. V sobotu pred hodmi bude v kostole vyložená Najsvätejšia sviatosť oltárna k poklone od 18:00 do 20:00. Na záver poklony bude modlitba za farnosť a požehnanie. Od 18:00 bude príležitosť pristúpiť k sv.spovedi.

Sväté omše:

KOŠECASvätá omša
Pondelok 18.00
Utorok 
Streda 18:00
Štvrtok 
Piatok 18:00   
Sobota 15:00 Sobášna, 18:00-20:00 Adorácia
Nedeľa 7:00,     9:30

V nedeľu 29. augusta bude sv. omša v Malom Koš. Podhradí, v osade Háj. V nedeľu 5. septembra bude sv. omša v Nozdroviciach.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Branislav Švejda a Lenka Vršková, obidvaja bývajúci v Ilave.

V lete sa kňazi navzájom zastupujeme. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare tak v týždni pred sv.omšou o 17 hod. Ak ste ma nezastihli, zanechajte správu na tel. č. 0903 553 927. Hneď ako budem môcť zavolám.

Oznamy na pätnástu nedeľu v období cez rok – 11.júl 2021

Sväté omše vo farskom kostole:

KOŠECASvätá omša
Pondelok 18.00
Utorok 
Streda 18:00
Štvrtok 
Piatok 18:00   
Sobota 9:30
Nedeľa 7:00,     9:30

Ďakujem animátorom za pekný detský denný tábor.

V lete sa kňazi navzájom zastupujeme. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare a nezastihli ste ma, zanechajte správu na tel. čísle 0903 553 927. Hneď ako budem môcť zavolám vám.

Oznamy na 11. nedeľu v období cez rok – 13. jún 2021

Sväté omše:

DeňKošeca
Pondelok18:00
Utorok
Streda15:30 Pohrebná
Štvrtok7:00
Piatok18:00
Sobota07:00
NEDEĽA7:00, 9:30

Vo štvrtok navštívim chorých v Penzióne v Košeci. Prídem o 9:30. Prosím pripravte mi zoznam.                                                                                                                                 

V piatok bude detská sv. omša. Prvoprijímajúce deti majú nácvik od 17:00.

Oznamy na 10. nedeľu v období cez rok – 6. jún 2021

Liturgický kalendár:

Piatok: Najsvätejšieho srdca Ježišovho, slávnosť, Sobota: Nepoškvrneného srdca Panny Márie, spomienka

Na budúcu nedeľu bude hodová sv. omša v Malom Košeckom Podhradí pri soche Božského srdca. Začne o 11:00.                                                                                                                                                             

 Sväté omše:

DeňKošecaKošecké Podhradie
Pondelok18:00
Utorok
Streda18:00
Štvrtok7:00
Piatok18:00
Sobota13:00 Sobášna
NEDEĽA7:00, 9:3011:00 Malé KP

V piatok majú prvoprijímajúce deti stretnutie od 17:00Po sv. omši bude odprosujúca pobožnosť a verejné recitovanie modlitby „Najmilší Ježišu“. Kto sa jej zúčastní môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 

Sviatosť manželstva chcú prijať: Daniel Staňo z Hornej Poruby a Miriam Gregorová z Trenčianskej Teplej.                                                                                                       

Poďakovanie za zorganizovanie slávnosti Božieho Tela. 

Pre snúbencov: 10. júla bude kurz prípravy na manželstvo. Treba sa prihlásiť.

Oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu -16. máj 2021

Dnes o 11:00 bude svätá omša v Malom Košeckom Podhradí pri Kaplnke fatimskej Panny Márie na Muškátke. 

Po sv. omši bude májová pobožnosť. Budúca nedeľa je slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.

Sväté omše:

DeňKOŠECAKOŠECA
Pondelok18:00
Utorok
Streda18:00
Štvrtok7:00
Piatok18:00
Sobota18:00S NEDEĽNOU PLATNOSŤOU
NEDEĽA7:009:30

V piatok bude detská svätá omša. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude od 17:00.

 V sobotu 22. mája bude púť a sv. omša na Butkove v Ladcoch, pri ktorej bude požehnaná socha Sv.Jozefa. 

Autobus pôjde o 13:45 z Koš. Podhradia od obchodu a z Košece o 14:00.

Oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu – 9. máj 2021

Dnes sa pomodlíme májovú pobožnosť v Nozdroviciach pri Kaplnke Panny Márie Pomocnice kresťanov o 15:00.

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok.

Piatok: Sv. Matej, apoštol.

Na budúcu nedeľu bude sv. omša v Malom Koš. Podhradí na Muškátke o 11:00.

Sväté omše:

DeňFarský kostolFarský kostolKošecké Podhradie
10.5. Pondelok18:00PROSEBNÝ DEŇ
11.5 Utorok
12.5 Streda18:00
13.5 Štvrtok7:0018:00
14.5. Piatok14:30 SOBÁŠ18:00
15.5. Sobota9:30
16.5 Nedeľa7:00 KOSTOL9:30 VONKU11:00 Muškátka

V pondelok budeme mať prosebný deň. Úmyslom je prosba za úrodu. V stredu po sv.omši bude poklona Najsvätejšej sviatosti.

Dnes je zbierka na opravu nášho kostola. Za všetky milodary Pán Boh zaplať.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Lukáš Bielik z Červeného Kameňa a Monika Štúriková z Košeckého Podhradia.Dnes po sv. omši o 9:30 bude stretnutie k Prvému sv. prijímaniu. V piatok bude stretnutie prvoprijímajúcich detí v kostole od 16:30.

Oznamy na štvrtú veľkonočnú nedeľu – 25. apríl 2021

Dnes je nedeľa Dobrého pastiera. Po sv. omšiach bude zbierka na seminár.                                                                                                                                                                

Sväté omše:

 KošecaKošecké Podhradie
Pondelok 18:00 PO ADORÁCIA 
Utorok          14:30 Veľké-pohrebná
Streda            14:00 a 16:00 POHREBNÉ 
Štvrtok 7:00 
Piatok 18:00 
Sobota 7:00 RUŽENEC  7:30 SV.OMŠA    
Nedeľa 7:00 KOSTOL   9:30 VONKU 

V pondelok po sv. omši bude poklona Najsvätejšej Sviatosti.  Prvá sobota v mesiaci: Stretnutie ctiteľov Panny Márie: 7:00 Sv. ruženec, 7:30 sv. omša k úcte ženícha Panny Márie – Sv. Jozefa.

Pristúpiť k sv. spovedi môžete pred sv. omšami. Krst treba nahlásiť týždeň pred. Sobáš tri mesiace pred, môžete aj skôr, kvôli termínu (už sa hlásia septembrové termíny).

Prosím o pochopenie vás, ktorí máte hroby v blízkosti kostola. Pri odstraňovaní omietky na kostole sa veľmi práši. Ak uvážite, odložte na čas výzdobu z hrobov, aby sa vám nepoškodila. Ak budete chcieť, po skončení búrania vám pracovníci stavebnej firmy očistia hroby od prachu vodou.

Nech Pán Boh požehná každého darcu milodaru na opravu kostola.