eRKo

Zvestujeme DOBRÚ NOVINU –

Ježiško chce v každú rodinu…

 

Tieto slová sa spevom dva dni – 26. a 27. decembra 2019 – niesli ulicami Košece, Košeckého Podhradia a Nozdrovíc. 23 malých i väčších koledníkov nieslo  Dobrú novinu o Spasiteľovom narodení do domácností, ktoré sa v kostole zapísali, že majú záujem o návštevu. Táto je spojená s požehnaním domu a verejnou zbierkou na podporu rozvojových projektov v Afrike. Tradičné koledovanie je teda rozšírené o nový rozmer -solidaritu.

Naša príprava sa začala 14.12.2019 účasťou na „vysielacej“ sv. omši v Oščadnici, kde nás otec biskup Tomáš požehnal a rozposlal do jednotlivých farností. Program koledovania sme nacvičili na eRko- stretkách, pripravili si kostýmy a 26.12. 2019 počas sv. omše nás požehnal a „vyslal“ aj náš pán farár.

So spevom, vinšami a požehnaním sme „obišli“ 24 rodín a pre projekty v Keni sme vyzbierali rekordných 1.130,- Eur! Chceme sa všetkým darcom, ktorí nás ku sebe pozvali a obdarovali,  zo srdca poďakovať! Rovnako aj rodičom, ktorí povzbudili svoje deti ku tejto dobrovoľníckej aktivite a službe druhým. Veríme, že aj vďaka takýmto akciám z detí vyrastú veľkodušní dospelí!

Tohtoročnou témou koledovania bolo heslo: „Buďme požehnaní(m).“  Sme vďační a dúfame, že vďaka obete, ktorú priniesli dobrovoľníci, deti a darcovia aj z našej farnosti, sa Dobrá novina požehnaním naozaj stala.

Text a foto A. Tomanová

 

 

Viac o Dobrej novine, ktorá tento rok oslavuje 25 rokov: https://www.dobranovina.sk/

Pozrite si dokumentárny film jubilejného 25. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina. Cez príbeh Daniela spoznáme plody spolupráce s Caritas Lodwar v regióne Turkana v Keni.