Čnosti

Božské čnosti

Viera
Nádej
Láska

Kardinálne čnosti

Rozvážnosť
Spravodlivosť
Statočnosť
Miernosť