PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA – 28. November 2021

Verejné Bohoslužby sú zakázané. Krst môže byť (týždeň dopredu nahlásiť).

Diecézny biskup udelil dišpenz od účasti na sv.omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok. Povzbudzujem k sledovaniu svätých omší a duchovných programov v televízii a rozhlase.

Liturgický kalendár:  Utorok: Sv. Ondrej, apoštol,  Piatok: Sv. František Xaverský, kňaz.

Dnes (nedeľa) bude kostol otvorený k súkromnej modlitbe od 14:30 do 16:00. Individuálne môžete požiadať o sv. prijímanie.

Na prvý piatok bude kostol otvorený k súkromnej modlitbe od 16:00 do 18:00. Individuálne môžete požiadať o sv. spoveď a sv. prijímanie.

Koná sa zbierka na charitu. Zbierku môžete podporiť v nedeľu v kostole, alebo vkladom na účet charity (informácie na tabuli pred kostolom a na farskej internet. stránke).Zapísané úmysly sv. omší sa odkladajú. Po otvorení kostolov si ich prepíšte na nový termím.