Pätoro cirkevných prikázaní

V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši.
Zachovávať prikázané dni pokánia.
Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať sviatosť Oltárnu.
Uzatvárať manželstvo pred tvárou cirkvi.
Podporovať cirkevné ustanovizne.