Spiritualita

Spiritualita hnutia MM je cesta úplného odovzdania sa.

Učíme sa žiť život Ježišovej Matky.

Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko.

 

„Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi,
aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh;
ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí.“