2 % z Vašich daní pomôžu

 

Aj vy môžete rozhodnúť o 2 % dane ktorú platíte štátu. Nič naviac platiť nebudete, len určíte komu ich štát musí poslať. My vám ponúkame možnosť podporiť nimi našu spoločnú neziskovú organizáciu Občianske združenie Košecké zvony, ktorá bola založená s cieľom financovania aktivít v našej farnosti. (tábory pre deti, činnosť spevokolu p.Zermegha, aktivity pre deti, organizovanie podujatí vo farnosti….)

Ď  A  K  U  J  E  M  E 

Tlačivo na 2% dane je k dispozícii na stolíku alebo si ho môžete stiahnuť na tomto odkaze

2% Košecké zvony

Stačí keď ho odovzdáte u zamestnávateľa ktorý Vám robí ročné zúčtovanie dane, alebo u účtovníčky ktorá Vám robí daňové priznanie a oni Vám isto radi poradia ako postupovať

Členom občianskeho združenia Košecké zvony sa môžete stať i Vy. S ochotou pracovať a s dobrými nápadmi sa môžete podieľať na zlepšovaní aktivít v našej farnosti. O činnosti Košeckých zvonov sa môžete dozvedieť viac na týchto stránkach, v sakristii, alebo na pravidelných mesačných stretnutiach farskej rady.

Ste srdečne vítaní!