Farská charita v Košeci

„Nie každý z nás dokáže robiť veľké  veci, ale každý dokážeme robiť malé veci s veľkou láskou.“

Farská charita v Košeci

založená 27.01.2023, registrovaná pod diecéznou charitou Žilina, registračné číslo 35 

ČO JE FARSKÁ CHARITA ?

  • ZDRUŽUJE DOBROVOĽNÍKOV, KTORÍ USKUTOČŇUJÚ CHARITATÍVNE POSLANIE CIRKVI
  • NEMÁ PRÁVNU SUBJEKTIVITU,
  • PRÁVNE A EKONOMICKY PODLIEHA FARSKÉMU ÚRADU
  • RIADI SA ŠTATÚTOM SCHVÁLENÝM BISKUPOM

KOMU SA VENUJE?

STARÍ, CHORÍ ĽUDIA, ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM, ĽUDIA BEZ DOMOVA, MNOHODETNÉ RODINY, OSAMOTENÍ, NEZAMESTNANÍ , KRÍZOVÉ SITUÁCIE, MISIE    

AKÉ AKTIVITY VYKONÁVA?

ZBIERKY A DISTRIBÚCIA POTRAVÍN, ŠATSTVA, ČISTIACICH PROSTRIEDKOV, DROGÉRIE NA OSOBNÚ HYGIENU, ŠKOLSKÝCH POMôCOK, PLIENOK PAMPERS PRE DOSPELÝCH AJ DETI 

POMOC PRI DORUČENÍ NÁKUPU, POMOC PRI DORUČENÍ LIEKOV Z LEKÁRNE

DUCHOVNÁ POMOC 

ORGANIZOVANIE AKTIVÍT VO FARNOSTI, SLÁVENIE SVIATKOV, JUBILEÍ

Farská charita v Košeci

  • AK POTREBUJETE POMOC
  • POZNÁTE NIEKOHO KTO BY POMOC POTREBOVAL
  • CHCETE SA ZAPOJIŤ VY OSOBNE KONKRÉTNOU 

DAJTE NÁM PROSÍM VEDIEŤ JEDNOU Z NASLEDUJÚCICH MOŽNOSTÍ:  

OSOBNE ALEBO TELEFONICKY NA ČÍSLACH

Mgr. Petra Hrubová0949 226 251
Alena Čaplová0905 451 837
Mária Tarabová 0907 148 714
Denis Párovský 0944 122 188
Juraj Bartoš0903 514 959
Ing. Zuzana Kvasnicová0908 483 622
Lenka Mikušková0907 838 114

VHODENÍM PÍSOMNÉHO ODKAZU DO KOVOVEJ ČERVENEJ SCHRÁNKY „CHARITA“ 

SCHRÁNKY SÚ UMIESTNENÉ :

  • V KOSTOLE PRI NÁSTENKE FCH, NA OBECNOM ÚRADE V KOŠECI ,
  • NA OBECNOM ÚRADE V KOŠECKOM PODHRADÍ 

NEZABUDNITE UVIESŤ VAŠE MENO A PRIEZVISKO, ADRESU,TELEF. KONTAKT