Poklona pri Božom hrobe, Veľkonočná nedeľa a Nedeľa Božieho milosrdenstva

Súťaž vo výrobe Betlehemov

Žiadne obdobie v roku nie je tak vhodné na zblíženie sa rodín, ako advent a Vianoce. Ale len málo rodín prežíva advent v radosti z blížiaceho sa príchodu Božieho syna na svet. Nie je to zavinené len náboženskou ľahostajnosťou a vlažnosťou. Prekážky sú aj v rodinách, kde sa na vianočné prípravy vynaloží príliš veľa úsilia […]

Svätá omša Háj