Základné zásady

Základné zásady:

neradiť: cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy.


neohovárať: učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí.


nevynášať: dôverné veci o ktorých hovoria matky na našich stretnutiach, nerozprávame inde. Často ide o bolestné a osobné záležitosti. Budujeme tak vzájomnú dôveru.

Spiritualita

Spiritualita hnutia MM je cesta úplného odovzdania sa.

Učíme sa žiť život Ježišovej Matky.

Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko.

 

„Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi,
aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh;
ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí.“

MM v Košeci

Prvá skupinka MM sa začala v Košeci modliť 12.04.2017.
Z počiatku sa spoločne modlili dve mamy a jedna krstná mama Lucia, Petra a Marta.
Za krátko sa k nim pridali ďalšie mamy z našej obce, ktoré sa do dnešného dňa pravidelne stretávajú na modlitbách matiek každú stredu o 19:00 hod.
Skupinka matiek má dnes 8 členiek.
Pravidelnými stretnutiami na spoločných modlitbách sa matky učia dôvere a úplnej odovzdanosti do rúk Pána Ježiša, ktorý všetkých povzbudzuje: „Poďte ku mne všetci, ktorý sa namáhate a ste preťažený, a ja vás posilním“ (Matúš 11:28)

 

Kontakt:

Petra Hrubová 0949 226 251

Andrea Rafajová 0902 125 020

História MM

Skupina kresťanov v Anglicku napísala malú knižku s názvom Čo to robíme našim deťom. Knižka bola plná štatistík o tom, ako trpia deti v dnešnom svete.Ľudia, ktorí knižku zostavili, boli zhrození. Knižku dali všetkým členom parlamentu a niektorí ju ani nemohli prečítať. Nechceli sa len nečinne pozerať v akej krajine vyrastajú ich deti a vnúčatá. Naša zakladateľka Veronica Williams a jej švagriná Sandra tiež chceli niečo urobiť. Nielen pre svoje deti, ale aj pre deti na celom svete.V roku 1995 na Katolíckej charizmatickej konferencii v mestečku Walsingham sa Sandra zobudila na hlas: „Modli sa za svoje deti.“ Po chvíľke sa ten hlas zopakoval. Pretože Sandra sa celý život za svoje deti modlila, dohodla sa so švagrinou Veronicou, že sa budú modliť jeden desiatok radostného ruženca: „…ktorého si Panna v Betleheme porodila“ za to, aby vedeli, aká je Pánova vôľa. Po mesiaci týchto modlitieb spoznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali svoje deti do jeho rúk, aby on mohol konať v ich životoch, že Boh túži po tom, aby ho mamy chválili a vzdávali mu vďaky, že Pán Ježiš sa chce s nimi stretávať vo Svätom písme. Pán potvrdil tieto modlitby ozajstnými zázrakmi a slovom z knihy proroka Jeremiáša: „Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny. Vrátia sa z nepriateľovej krajiny. Je tu nádej pre budúcnosť. Vaše deti sa vrátia domov. Ja Pán som tak povedal.“ (Porov. Jer 31, 16-17). Stretli sa s ďalšími matkami, ktoré mali tiež problémy so svojimi deťmi, a tak vznikla prvá skupina Modlitieb matiek.
Za necelé dva roky sa Modlitby matiek rozšírili do mnohých krajín sveta. Veronica bola už stará mama a Sandra mala 8 detí a nemali žiadne prostriedky na to, aby robili MM reklamu. Veronica napísala o týchto modlitbách len svojim známym a rodine, a tak sa jej prvý list dostal aj na Slovensko. Dnes sú MM v 108 krajinách, aj na Slovensku.