MM v Košeci

Prvá skupinka MM sa začala v Košeci modliť 12.04.2017.
Z počiatku sa spoločne modlili dve mamy a jedna krstná mama Lucia, Petra a Marta.
Za krátko sa k nim pridali ďalšie mamy z našej obce, ktoré sa do dnešného dňa pravidelne stretávajú na modlitbách matiek každú stredu o 19:00 hod.
Skupinka matiek má dnes 8 členiek.
Pravidelnými stretnutiami na spoločných modlitbách sa matky učia dôvere a úplnej odovzdanosti do rúk Pána Ježiša, ktorý všetkých povzbudzuje: „Poďte ku mne všetci, ktorý sa namáhate a ste preťažený, a ja vás posilním“ (Matúš 11:28)

 

Kontakt:

Petra Hrubová 0949 226 251

Andrea Rafajová 0902 125 020