eRko stretko: sobota!

Milí rodičia, milé deti!

V sobotu 9.3.2024 bude stretko o 10 hodine na fare v klubovni.

Tešíme sa na vás :)

Detský spevokol

Pripravujeme

eRko stretko NEBUDE!

Milí rodičia, milé deti.

Tento týždeň 26.2.-3.3 2024 sa neuskutoční stretko!!!

eRko stretko NEBUDE!

Milí rodičia, milé deti.

Tento týždeň 19.-25.február sa neuskutoční stretko!!!

Prajeme krásne prázdniny

eRko stretko: sobota!

Milí rodičia, milé deti.

Stretko sa uskutoční dňa 17.2. 2024 o 10:00 hod. v klubovni na fare.

Tešíme sa na Vás :)

eRko stretko: sobota!!!

Milí rodičia, milé deti.

Prvé stretko v tomto roku bude 10.2. 2024 o 10:00 hod.

Srdečne ste pozvaní :D

Dobrá novina: Ďakujeme!

Milí farníci!

Na sviatok sv. Štefana 26.12.2023 koledovali koledníci Dobrej noviny v našej farnosti. S krásnymi piesňami, vinšami a s radosťou v srdci zvestovali Dobrú novinu, radostnú zvesť. Vďaka vašej štedrosti koledníci vyzbierali 1101,42€.

Úprimne Pán Boh zaplať!

Kto by chcel prispieť na projekty Dobrej noviny môže poslať príspevok na účet: SK77 1100 0000 0029 4045 7894

Naša farnosť ma pridelený variabilný symbol: 2923102704

Ďakujeme za Vašu štedrosť a prajeme Vám požehnané vianočné obdobie.

Koledovanie: Dobrá novina

Koledovanie sa uskutoční 26.12.2023! Koledníci sa predstavia na sv. omši 9:30h. (26.12.).

Kto máte záujem prijať koledníkov, zapíšte sa vzadu na stolíku v kostole.

Zodpovedná osoba: Martin Rychlý, kontakt: 0944 587 640

eRko stretko ZMENA

Milí rodičia, milé deti!

Tento týždeň bude eRko stretko, avšak v SOBOTU 16.12. o 10 hodine na fare v klubovni!

Bude trvať približne do 12:00 hod. Prosíme, aby sa deti poriadne obliekli. Ak bude možnosť, zahráme sa aj vonku.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je banner-metaslider-erko.sk_-1030x274.png

Kto má záujem z detí tento rok koledovať a zvestovať Dobrú novinu? Stretneme sa v piatok 15.12. o 18 hodine v kostole.

Tešíme sa na Vás :)

Zmena: eRko stretko

Milí rodičia, milé deti.

Stretko sa uskutoční v SOBOTU 25.11. o 10:00 hod. !!!

Tešíme sa na vás.