pieRka

Milí kamaráti.

Veľmi nás teší, že ste sa zapojili do kampane Mier pre Tigraj. Spoločne sme dali najavo, že odsudzujeme vojnu, násilie, prenasledovanie… Prišli nám veľmi pekné pieRka a ešte viac nás potešili dobré skutky, ktoré ste obetovali za mier pre Tigraj. Odoslali sme ich za našu farnosť do Bratislavy. Tam ich nalepia na krídla anjelovi. Kampaň stále pokračuje do 16.4. 2021. Pokračujme v modlitbe za mier a pokoj pre Tigraj a celý svet. Do 15.4. 2021 môžete posielať pieRka s prosbou za ukončenie konfliktu v Etiópii (fotka/ sken) na adresu erkokoseca@gmail.com alebo nám napíšte mail. Dohodneme sa na osobnom prevzatí za dodržania všetkých opatrení.

na stiahnutie :

viac informácii na https://erko.sk/mierpretigraj/

Vaši animátori

MIER pre Tigraj

Ahojte kamaráti. Ako sa máte? Dúfame, že ste zdraví. Tento piaty pôstny týždeň sa zapojíme do kampane Mier pre Tigraj.  Spoločne sa budeme modliť za pokoj a mier pre Tigraj. Každý dobrý skutok, ktorí vykonáme odovzdajme Bohu. Spravme, čo najviac dobrých skutkov za tento týždeň. Pripojme ich k modlitbám za mier pre Tigraj.

Väčšina detí na Slovensku už v škole nebola dávno. Do školy nemôžu chodiť ani deti v etiópskom Tigraji. Dôvodom nie je len pandémia, ale i vojna, ktorá v regióne Tigraj na severe Etiópie vypukla ešte 4. novembra 2020.
Prestala fungovať elektrina, je takmer nemožné zatelefonovať priateľom alebo rodine a získať o nich informácie. Vojaci ničia úrodu miestnych obyvateľov, čo prináša do krajiny hlad. Domovy mnohých ľudí boli zničené a zo strachu o vlastný život, musia utekať do bezpečia. V náročnej situácii sa ocitli aj priatelia, s ktorými dlhodobo spolupracujeme cez Dobrú novinu. Od ničenia neboli uchránené ani kostoly a mešity, na ktoré sa ľudia v núdzi obracali o pomoc.

Do Tigraju nemôžu prichádzať lekári ani dobrovoľníci, a tak môžu len veľmi ťažko miestnym pomôcť s dodávkou jedla, vody a liekov, ktoré v ťažkej situácii veľmi chýbajú. Pomoc potrebujú milióny ľudí.
Veľmi smutný je aj fakt, že mnohým sa bezpečie nepodarilo nájsť a prišli o to najcennejšie – vlastný život. Ľudia mladí, starí, deti, ale aj celé rodiny, opustili nielen svoj domov, ale aj krajinu a utiekli do susedného Sudánu. Utieklo už  viac ako 60-tisíc ľudí, dočasné prístrešie našli v utečeneckých táboroch, kde chýbajú základné veci ako jedlo, voda na pitie i umývanie a miesto na pokojný spánok. 

Vojna neprináša nikomu nič dobré, v žiadnom ohľade.


Preto vyzývame deti, mladých, aj rodiny, aby vyjadrili svoj nesúhlas s vojnou a podporili myšlienky pokoja a mieru pre našich kamarátov a ľudí v Tigraji. Symbolom našej výzvy na mier sa stal anjel z etiópskej pravoslávnej ikony. Chceme, aby bol poslom pokoja, mieru a zvestovania dobrej budúcnosti pre Tigraj. Pomôžte nám spolu s vami dodať silu a odvahu do jeho krídel. V prílohe nájdete pieRko, do ktorého môžu deti vpísať alebo nakresliť prosbu za mier v Tigraji, za ukončenie strachu a beznádeje, povzbudenie pre deti a rodiny, ktoré trpia vojnou najviac. Spoločne vyskladajme anjelovi pokoja silné krídla, ktorých posolstvo chceme tlmočiť aj predstaviteľom našej krajiny, pani prezidentke a ministrovi zahraničných veci. 

Viac informácii o aktivite spojenou s kampaňou budú zverejnené zajtra (nedeľu 21.3.) na farskej stránke.

Viac informácii o kampani na https://erko.sk/mierpretigraj/

Piaty pôstny týždeň

Mier pre Tigraj

Milí kamaráti. Piaty pôstny týždeň sa zapájame do kampane Mier pre Tigraj. Mnohí z nás už veľmi dlho neboli v škole. Do školy nemôžu chodiť ani deti v etiópskom  regióne Tigraj. Dôvodom nie je len pandémia, ale najmä vojna, ktorá na severe Etiópie vypukla ešte 4. novembra 2020.

Vojna neprináša nikomu nič dobré.

Aj my, deti na Slovensku môžeme vyjadriť svoj nesúhlas s vojnou a podporiť myšlienky pokoja a mieru pre našich kamarátov a ľudí v Tigraji.

,,Anjel pokoja nech u vás prebýva a láska Kristova nech vás vždy objíma”.

Chceme, aby toto prianie pokoja a výzva na ukončenie vojny v regióne Tigraj zaznela od nás, detí, ktorých rovesníci sú zasiahnutí vojnou a veľmi trpia.

Etiópske chrámy sú často zdobené pestrými farebnými ikonami (ikony sú obrazy svätých namaľované/napísané na dreve). Symbolom našej výzvy na mier sa stal anjel. Chceme, aby bol poslom pokoja a zvestovania dobrej budúcnosti pre Tigraj.

Pomôžte nám dodať silu a odvahu do jeho krídel.

V prílohe nájdete pieRko, do ktorého môžete vpísať alebo nakresliť vašu prosbu za mier v Tigraji, za ukončenie strachu a beznádeje, povzbudenie pre deti a rodiny, ktoré trpia vojnou najviac. Na druhú stranu dobrý skutok, ktorý ste vykonali a obetovali na tento úmysel. Spoločne vyskladajme silné krídla, ktorých posolstvo chceme tlmočiť aj predstaviteľom našej krajiny, pani prezidentke a ministrovi zahraničných veci.

Tu si môžete stiahnuť pieRko:

Alebo nám napíšte na erkokoseca@gmail.com  a my Vám ho vhodíme do schránky aj s modlitbou.

Každý deň spravme dobrý skutok. Napíšme ho na zadnú stranu pieRka. Obetujme, zrieknime sa niečoho, čo máme radi a spoločne sa pomodlime modlitbu za mier a pokoj pre Tigraj. Prosbu napíšme na prednú stranu pieRka.

PieRka s odkazom nám môžete poslať oskenované/ foto na erkokoseca@gmail.com

Zozbierané Vaše pieRka potom pošleme spoločne za farnosť do Bratislavy na eRko-HKSD, na miesto kde sa zberajú tieto pieRka. Ďakujeme, že sa zapájate.

Modlitba:

Všemohúci Bože,

voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.

Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého, aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.

Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:

aby všetci ľudia pochopili, že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,

aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,

aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,

aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,

aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.

Prosíme ťa, Otče, za Tigraj, Etiópiu a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:

nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,

pokoj a mier nad každým konfliktom,

ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.

Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.

O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja. Amen

Viac informácii o kampani na https://erko.sk/mierpretigraj/

4. pôstny týždeň

Ahojte kamaráti.

Ako sa máte? Dúfam, že ste všetci zdraví. Pripravili sme si pre vás aktivity aj na 4. pôstny týždeň. Poďme sa pozrieť čo nás čaká:

15.03.2021 Pondelok:

Pomodlím sa modlitbu za rodičov: Dobrý Ježišu, ďakujem ti za našich rodičov. Ďakujem, že si ich stvoril. Ďakujem, že sa o mňa a o mojich súrodencov môžu starať. Ďakujem, že sa o nás starajú, keď sme chorí. Ďakujem, že nás rozveselujú, keď sme smutní. Prosím ochraňuj ich. Pomáhaj im v práci. Daj im prosím silu naďalej sa o nás starať a vychovávať z nás Tvoje deti. Prosím pomáhaj im viesť nás k Tebe a učiť nás žiť život s Tebou. Chválim Ťa a ďakujem ti teraz, i v každom čase. Amen

Poctivo sa pripravím na ďalší deň do školy a pomôžem súrodencovi s úlohami.

16.03.2021 Utorok:

Dnes si nájdem čas na nebeskú Matku a pomodlím sa s Ňou desiatok bolestného ruženca. Na každom zrniečku poviem, za čo chcem prosiť. Poprosím rodičov, aby sa modlili so mnou.

Spravím pre svoje zdravie dobrý skutok. Zacvičím si aspoň 10min.

17.03.2021 Streda:

Dnes sa skúsim naučiť verš zo Sv. Písma (ľubovoľný) alebo prečítam si ho a porozmýšľam o čom je ten úryvok.

napríklad: Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať, poradím ti a budem ťa mať stále na očiach (Žalm 32:8)

Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh (Exodus 20, 12)

Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. (Mk 2,17)

Ak počasie dovolí, tak pôjdem na prechádzku.

18.03.2021 Štvrtok:

Dnes sa môžem pomodliť Verím v Boha, keďže Ho mám veľmi rád a chcem Mu preukázať svoju lásku k Nemu. Taktiež sa môžeme s rodičmi zahrať nejaké obľúbené spoločenské hry.

19.03.2021 Piatok:

Spolu s rodinou sa pomodlím krížovú cestu. Je piatok a dnes sa postím od čipsov, popcornu, tyčiniek a iných slaností. Vydržím to aspoň pol dňa? Kto vydrží celý deň?

20.03.2021 Sobota:

Keďže si veľmi vážim svojich rodičov a mám ich rád, pomôžem im s tým, o čo ma poprosia. Nebudem im odvrávať a budem sa snažiť celý deň poslúchať na prvé slovo . Večer sa s nimi pomodlím modlitbu za sv. otca pápeža Františka.

21.03.2021 Nedeľa: Pozrieme si s celou rodinou svätú omšu. Venujem čas rodine.

Prajeme Vám požehnaný týždeň. Veľa zdravia, radosti, lásky. Myslíme na Vás a kľudne nám napíšte/ pošlite fotku ako sa vám darí plniť pôstnu výzvu. Ak máte otázky poprípade nápady na aktivity…. neváhajte nás kontaktovať.

mail: erkokoseca@gmail.com

fb: eRko Košeca

mobil: 0944 587 640

S láskou vaši animátori.

(Obrázok od enosawis z Pixabay) /(Obrázok od OpenClipart-Vectors z Pixabay)

3. pôstny týždeň

Milí kamaráti. Ako sa máte? Zvládli ste aspoň nejakú výzvu z minulého týždňa? Ideme do tretieho pôstneho týždňa a pripravili sme si ďalšie aktivity.

8.3.2021 Pondelok: Pomodlím sa k svojmu anjelovi strážnemu. Spravím dobrý skutok tak, aby o ňom nikto nevedel.
9.3.2021 Utorok: Pomodlím sa za všetky národy. Dnes spravím niečo naviac. Napríklad domácu úlohu, naučím sa niečo naviac…
10.3.2021 Streda: Pomodlím sa za chorých. Poteším svojich krstných rodičov a zavolám im.
11.3.2021 Štvrtok: Naučím sa eRkársku modlitbu, pomodlím sa ju. Pomôžem rodičom bez frflania, odvrávania a s láskou.
12.3.2021 Piatok: S rodičmi si prejdem a pomodlím sa krížovú cestu. Zrieknem sa niečoho, čo mám najradšej. (napr. čokolády, popcornu, mobilu…)
13.3.2021 Sobota: S celou rodinou sa pomodlím jeden desiatok ruženca. Pôjdem na prechádzku.
14.3.2021 Nedeľa: Nedeľu zasvätím Bohu. Pozriem si svätú omšu. Sústredím sa na svätej omši.

Modlitby sú v článku nižšie:

Pripájame modlitbu k anjelovi strážnemu:

Modlitba za všetky národy:

Modlitba za chorých:

eRkárska modlitba:

Krížová cesta pre deti: https://youtu.be/duYQmYlvM78

Milé deti, rodičia. Myslíme na Vás a tešíme sa, že sa zapájate do pôstnej aktivity. Napíšte nám, ako sa darí plniť dané aktivity. Ak máte nápady na ďalšie aktivity alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať.

mail: erkokoseca@gmail.com

mobil: 0949741426

facebook: https://www.facebook.com/eRkoKoseca

2. pôstny týždeň

Milí kamaráti. Nastalo pre nás netradičná obdobie pôstu – obdobie kedy sa máme stíšiť, postiť sa, venovať sa modlitbe a pripraviť sa na zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista. Môžu nám v tom pomôcť aj rôzne aktivity, ktoré sme si pre Vás pripravili. Vieme, že situácia okolo nás je zložitá a komplikovaná. Preto budeme radi, ak sa Vám s pomocou Vašich blízkych podarí uskutočniť, čo i len jednu z nich. Pokiaľ sa nepodarí uskutočniť danú výzvu, nevadí. Snažme sa spraviť dobrý skutok a pomodliť sa ľubovoľnú modlitbu.

Ako ste zvládli prvý týždeň? Napíšte nám na erkokoseca@gmail.com / facebook eRko Košeca. Poprípade SMS na tel. 0949 741 426.

Ideme do druhého pôstneho týždňa. Pripravili sme pre vás aktivity na ďalší týždeň:

01.03. 2021 pondelok: Pomodlím sa Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Vyfarbím si obrázok Panny Márie alebo iný obrázok týkajúci sa pôstu/sv. písma.

02.03.2021 utorok: Pomodlím sa za nášho otca biskupa Tomáša. Poteším svojich starých rodičov napr. tým, že im zavolám (keďže sa teraz nemôžeme stretávať).

03.03.2021 streda: Pomodlím sa s rodičmi modlitbu: Bože náš, Ty si zomrel za nás, aby sme my mohli žiť. Prosím, dovoľ mi spraviť dnes niečo, čo by potešilo Teba a mojich blížnych. Pomôž mi byť dieťaťom, ktoré vždy pomôže, tak ako Šimon pomohol tebe. Daj mi silu utrieť slzy tým, ktorých mám rád/a tak, ako to urobila Veronika na Tvojej ceste na kríž. Ďakujem, že si stále tu, a že ma v žiadnom čase neopúšťaš. Ochraňuj ma a ochraňuj aj mojich blížnych teraz i v každom čase. Amen

04.03.2021 štvrtok: Nakreslím (alebo vyrob) kyticu kvetov pre Máriu, Ježišovu matku a na každú kvetinku napíš za čo si vďačný/á. Pomodlím sa za pápeža Františka a za jeho úmysly (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva otcu, Pane Ježišu Kriste, vypočuj Sv. Otca, pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. )

05.03.2021 piatok: Pomodlím sa s rodičmi krížovú cestu. A poviem mobilu na 2hod. NIE! Kto zvládne viac ako dve hodiny?

06.03.2021 sobota: Spolu s rodičmi si prečítaj niečo zo Sv. Písma. Pohyb je dôležitý. Zacvičím si dnes a spravím 5-10 brušákov (ľah-sed).

07.03.2021 nedeľa: Pozriem si s celou rodinou svätú omšu a venujem čas rodine. Môžeme ísť na prechádzku napríklad, zahrať si spoločenskú hru…

Želáme požehnaný týždeň s láskou vaši animátori.

1. pôstny týždeň

Milí kamaráti. Nastalo pre nás netradičná obdobie pôstu – obdobie kedy sa máme stíšiť, postiť sa, venovať sa modlitbe a pripraviť sa na zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista. Môžu nám v tom pomôcť aj rôzne aktivity, ktoré sme si pre Vás pripravili. Vieme, že situácia okolo nás je zložitá a komplikovaná. Preto budeme radi, ak sa Vám s pomocou Vašich blízkych podarí uskutočniť, čo i len jednu z nich. Pokiaľ sa nepodarí uskutočniť danú výzvu, nevadí. Snažme sa spraviť dobrý skutok a pomodliť sa ľubovoľnú modlitbu.


Výzvy na 1. pôstny týždeň:
22.02. Pondelok- čítanie sv. písma (výber príbehu ľubovoľný) + budem počúvať rodičov na prvé slovo
23.02. Utorok- pomodlíme sa 3x Zdravas Mária a spravím dobrý skutok pre moje zdravie zacvičím si.
24.02. Streda – s rodičmi sa pomodlím Korunku Božieho milosrdenstva. Odopriem si mobil. Nebudem sa hrať na mobile, použijem ho iba na telefonovanie a na školu.
25.02. Štvrtok- pomodlím sa eRkársku modlitbu Večné slovo. Venujem niekomu blízkemu celý svoj deň naplno.
26.02. Piatok- Odopriem si sladkosti a pomodlím sa s rodičmi krížovú cestu.

Motivujme sa navzájom. Pokúsme sa o splnenie výzvy. Pokiaľ to nebude možné splniť danú výzvu napr. vek dieťaťa, choroba … môžeme nahradiť výzvu inou svojou splniteľnou. Pokiaľ nepozná dieťa Korunku Božieho milosrdenstva môže sa pomodliť modlitbu, ktorú dobre pozná.

MODLITBA eRkárov
Večné Slovo,
Jednorodený Syn Boží,
nauč nás pravej veľkodušnosti.
Nauč nás Tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ.
Aby sme dávali a nepočítali,
aby sme bojovali a nedbali na rany,
aby sme pracovali a netúžili po odpočinku,
aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu ako vedomie,
že sme splnili Tvoju svätú vôľu.
Amen.

Dobrý Bože, posilňuj vo mne živú vieru,

veď ma jej radostnou cestou.

Nauč ma jednoduchosti a pravdivosti,

nauč ma zodpovednosti a dôvere.

Uč ma dobrovoľne slúžiť a obetovať sa,

rásť v úcte a solidarite so všetkými,

a tak vytvárať otvorené spoločenstvo

z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. Amen.

Svätí košickí mučeníci, Štefan, Melichar a Marek, orodujte za nás!

S láskou Vaši eRko animátori.

Pôst s eRkom

Milí rodičia, milé deti.

Pripravili sme pre vás v eRku  tento pôstny námet, aby ste v pôstnom období spolu s Vašimi deťmi premenili svoje srdcia, načerpali veľa duchovnej sily a od Pána prijali mnoho milostí.

Ako funguje pôstna aktivita?

1. Obdĺžnik v hornej časti je určený pre meno dieťaťa.

2. Celé srdce je rozdelené na 6 pôstnych týždňov. V jednotlivých častiach sú nakreslené kvietky a plamene sviečky, určené na vyfarbovanie. Ak sa v daný deň podarí dieťaťu spraviť dobrý skutok, môže si vyfarbiť kvietok. Ak sa pomodlí modlitbu, vymaľuje si plamienok. Na každý deň sme vymysleli výzvu akú modlitbu a aký dobrý skutok by sme mohli vykonať. Samozrejme je možné prispôsobiť výzvu vzhľadom na vek dieťaťa. Aspoň sa pokúsiť o výzvu. Samozrejme sa ráta každý dobrý skutok a modlitba. Nie je nutnosť sa držať výzvy.

Pozývame rodičov do tejto aktivity a tak stráviť krásny pôst so svojimi deťmi.

3. Pôstna aktivita začína v prvý deň pôstu (Popolcová streda), kedy začíname vyfarbovať kvietky a plamienky v prvom týždni. Pôstne nedele nerátame medzi pôstne dni. Každú nedeľu si totiž pripomíname Pánovo zmŕtvychvstanie a Jeho víťazstvo nad smrťou. Nevyfarbujeme teda kvietky a plamienky a namiesto toho vždy v nedeľu vymaľujeme (červenou farbou) časť srdca s názvom príslušného týždňa, v 1. pôstnu nedeľu – 1. pôstny týždeň, atď. 40 dňový pôst končí na Bielu sobotu, kedy by malo byť celé srdce zaplnené (premenené) modlitbou a dobrými skutkami a tak pripravené na Veľkonočné posolstvo.  

Sme si vedomí, že mnohí rodičia nemajú facebook a preto budeme zverejňovať aktivity/výzvy na farskej stránke https://koseca.fara.sk/. Nájdete priamo na hlavnej stránke alebo v Spoločenstvá – eRko- eRko Košeca.

Každý deň zverejníme výzvu aj na https://www.facebook.com/eRkoKoseca akú modlitbu a dobrý skutok môžeme spraviť. Aktivitu Obnov si srdce môžete si stiahnuť tu:

Tiež si môžete stiahnuť materiály krížovej cesty pre deti:

Kto by nemohol vytlačiť danú aktivitu prosím ozvite sa na erkokoseca@gmail.com a radi Vám ju doručíme do schránky.

Želáme Vám požehnané pôstne obdobie vaši animátori.

Čo je eRko ?

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 7000 členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990.

Cieľ eRka

Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

Motto:

Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.

Pre viac info:
https://erko.sk/
https://www.dobranovina.sk/

Stretká

Pravidelné stretká detí prebiehajú na fare v piatky podľa dátumov od 16:30h.(Aktualna tabulka rozpisov kedy sa stretka konaju,sa doplni).

Po stretku ideme spoločne na detskú svätú omšu o 18:00h.

 

 

Viac info:

ZOF, vedúci detského spoločenstva: Martin Rychlý
mobil: 0944 587 640
mail.: erkokoseca@gmail.com