1. pôstny týždeň

Milí kamaráti. Nastalo pre nás netradičná obdobie pôstu – obdobie kedy sa máme stíšiť, postiť sa, venovať sa modlitbe a pripraviť sa na zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista. Môžu nám v tom pomôcť aj rôzne aktivity, ktoré sme si pre Vás pripravili. Vieme, že situácia okolo nás je zložitá a komplikovaná. Preto budeme radi, ak sa Vám s pomocou Vašich blízkych podarí uskutočniť, čo i len jednu z nich. Pokiaľ sa nepodarí uskutočniť danú výzvu, nevadí. Snažme sa spraviť dobrý skutok a pomodliť sa ľubovoľnú modlitbu.


Výzvy na 1. pôstny týždeň:
22.02. Pondelok- čítanie sv. písma (výber príbehu ľubovoľný) + budem počúvať rodičov na prvé slovo
23.02. Utorok- pomodlíme sa 3x Zdravas Mária a spravím dobrý skutok pre moje zdravie zacvičím si.
24.02. Streda – s rodičmi sa pomodlím Korunku Božieho milosrdenstva. Odopriem si mobil. Nebudem sa hrať na mobile, použijem ho iba na telefonovanie a na školu.
25.02. Štvrtok- pomodlím sa eRkársku modlitbu Večné slovo. Venujem niekomu blízkemu celý svoj deň naplno.
26.02. Piatok- Odopriem si sladkosti a pomodlím sa s rodičmi krížovú cestu.

Motivujme sa navzájom. Pokúsme sa o splnenie výzvy. Pokiaľ to nebude možné splniť danú výzvu napr. vek dieťaťa, choroba … môžeme nahradiť výzvu inou svojou splniteľnou. Pokiaľ nepozná dieťa Korunku Božieho milosrdenstva môže sa pomodliť modlitbu, ktorú dobre pozná.

MODLITBA eRkárov
Večné Slovo,
Jednorodený Syn Boží,
nauč nás pravej veľkodušnosti.
Nauč nás Tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ.
Aby sme dávali a nepočítali,
aby sme bojovali a nedbali na rany,
aby sme pracovali a netúžili po odpočinku,
aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu ako vedomie,
že sme splnili Tvoju svätú vôľu.
Amen.

Dobrý Bože, posilňuj vo mne živú vieru,

veď ma jej radostnou cestou.

Nauč ma jednoduchosti a pravdivosti,

nauč ma zodpovednosti a dôvere.

Uč ma dobrovoľne slúžiť a obetovať sa,

rásť v úcte a solidarite so všetkými,

a tak vytvárať otvorené spoločenstvo

z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. Amen.

Svätí košickí mučeníci, Štefan, Melichar a Marek, orodujte za nás!

S láskou Vaši eRko animátori.

Pôst s eRkom

Milí rodičia, milé deti.

Pripravili sme pre vás v eRku  tento pôstny námet, aby ste v pôstnom období spolu s Vašimi deťmi premenili svoje srdcia, načerpali veľa duchovnej sily a od Pána prijali mnoho milostí.

Ako funguje pôstna aktivita?

1. Obdĺžnik v hornej časti je určený pre meno dieťaťa.

2. Celé srdce je rozdelené na 6 pôstnych týždňov. V jednotlivých častiach sú nakreslené kvietky a plamene sviečky, určené na vyfarbovanie. Ak sa v daný deň podarí dieťaťu spraviť dobrý skutok, môže si vyfarbiť kvietok. Ak sa pomodlí modlitbu, vymaľuje si plamienok. Na každý deň sme vymysleli výzvu akú modlitbu a aký dobrý skutok by sme mohli vykonať. Samozrejme je možné prispôsobiť výzvu vzhľadom na vek dieťaťa. Aspoň sa pokúsiť o výzvu. Samozrejme sa ráta každý dobrý skutok a modlitba. Nie je nutnosť sa držať výzvy.

Pozývame rodičov do tejto aktivity a tak stráviť krásny pôst so svojimi deťmi.

3. Pôstna aktivita začína v prvý deň pôstu (Popolcová streda), kedy začíname vyfarbovať kvietky a plamienky v prvom týždni. Pôstne nedele nerátame medzi pôstne dni. Každú nedeľu si totiž pripomíname Pánovo zmŕtvychvstanie a Jeho víťazstvo nad smrťou. Nevyfarbujeme teda kvietky a plamienky a namiesto toho vždy v nedeľu vymaľujeme (červenou farbou) časť srdca s názvom príslušného týždňa, v 1. pôstnu nedeľu – 1. pôstny týždeň, atď. 40 dňový pôst končí na Bielu sobotu, kedy by malo byť celé srdce zaplnené (premenené) modlitbou a dobrými skutkami a tak pripravené na Veľkonočné posolstvo.  

Sme si vedomí, že mnohí rodičia nemajú facebook a preto budeme zverejňovať aktivity/výzvy na farskej stránke https://koseca.fara.sk/. Nájdete priamo na hlavnej stránke alebo v Spoločenstvá – eRko- eRko Košeca.

Každý deň zverejníme výzvu aj na https://www.facebook.com/eRkoKoseca akú modlitbu a dobrý skutok môžeme spraviť. Aktivitu Obnov si srdce môžete si stiahnuť tu:

Tiež si môžete stiahnuť materiály krížovej cesty pre deti:

Kto by nemohol vytlačiť danú aktivitu prosím ozvite sa na erkokoseca@gmail.com a radi Vám ju doručíme do schránky.

Želáme Vám požehnané pôstne obdobie vaši animátori.

Čo je eRko ?

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 7000 členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990.

Cieľ eRka

Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

Motto:

Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.

Pre viac info:
https://erko.sk/
https://www.dobranovina.sk/

Stretká

Pravidelné stretká detí prebiehajú na fare v piatky podľa dátumov od 16:30h.(Aktualna tabulka rozpisov kedy sa stretka konaju,sa doplni).

Po stretku ideme spoločne na detskú svätú omšu o 18:00h.

 

 

Viac info:

ZOF, vedúci detského spoločenstva: Martin Rychlý
mobil: 0944 587 640
mail.: erkokoseca@gmail.com

Detský Spevokol

Pripravujeme

eRKo

Zvestujeme DOBRÚ NOVINU –

Ježiško chce v každú rodinu…

 

Tieto slová sa spevom dva dni – 26. a 27. decembra 2019 – niesli ulicami Košece, Košeckého Podhradia a Nozdrovíc. 23 malých i väčších koledníkov nieslo  Dobrú novinu o Spasiteľovom narodení do domácností, ktoré sa v kostole zapísali, že majú záujem o návštevu. Táto je spojená s požehnaním domu a verejnou zbierkou na podporu rozvojových projektov v Afrike. Tradičné koledovanie je teda rozšírené o nový rozmer -solidaritu.

Naša príprava sa začala 14.12.2019 účasťou na „vysielacej“ sv. omši v Oščadnici, kde nás otec biskup Tomáš požehnal a rozposlal do jednotlivých farností. Program koledovania sme nacvičili na eRko- stretkách, pripravili si kostýmy a 26.12. 2019 počas sv. omše nás požehnal a „vyslal“ aj náš pán farár.

So spevom, vinšami a požehnaním sme „obišli“ 24 rodín a pre projekty v Keni sme vyzbierali rekordných 1.130,- Eur! Chceme sa všetkým darcom, ktorí nás ku sebe pozvali a obdarovali,  zo srdca poďakovať! Rovnako aj rodičom, ktorí povzbudili svoje deti ku tejto dobrovoľníckej aktivite a službe druhým. Veríme, že aj vďaka takýmto akciám z detí vyrastú veľkodušní dospelí!

Tohtoročnou témou koledovania bolo heslo: „Buďme požehnaní(m).“  Sme vďační a dúfame, že vďaka obete, ktorú priniesli dobrovoľníci, deti a darcovia aj z našej farnosti, sa Dobrá novina požehnaním naozaj stala.

Text a foto A. Tomanová

 

 

Viac o Dobrej novine, ktorá tento rok oslavuje 25 rokov: https://www.dobranovina.sk/

Pozrite si dokumentárny film jubilejného 25. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina. Cez príbeh Daniela spoznáme plody spolupráce s Caritas Lodwar v regióne Turkana v Keni.

 

Základné zásady

Základné zásady:

neradiť: cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy.


neohovárať: učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí.


nevynášať: dôverné veci o ktorých hovoria matky na našich stretnutiach, nerozprávame inde. Často ide o bolestné a osobné záležitosti. Budujeme tak vzájomnú dôveru.

Spiritualita

Spiritualita hnutia MM je cesta úplného odovzdania sa.

Učíme sa žiť život Ježišovej Matky.

Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko.

 

„Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi,
aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh;
ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí.“

MM v Košeci

Prvá skupinka MM sa začala v Košeci modliť 12.04.2017.
Z počiatku sa spoločne modlili dve mamy a jedna krstná mama Lucia, Petra a Marta.
Za krátko sa k nim pridali ďalšie mamy z našej obce, ktoré sa do dnešného dňa pravidelne stretávajú na modlitbách matiek každú stredu o 19:00 hod.
Skupinka matiek má dnes 8 členiek.
Pravidelnými stretnutiami na spoločných modlitbách sa matky učia dôvere a úplnej odovzdanosti do rúk Pána Ježiša, ktorý všetkých povzbudzuje: „Poďte ku mne všetci, ktorý sa namáhate a ste preťažený, a ja vás posilním“ (Matúš 11:28)

 

Kontakt:

Petra Hrubová 0949 226 251

Andrea Rafajová 0902 125 020

História MM

Skupina kresťanov v Anglicku napísala malú knižku s názvom Čo to robíme našim deťom. Knižka bola plná štatistík o tom, ako trpia deti v dnešnom svete.Ľudia, ktorí knižku zostavili, boli zhrození. Knižku dali všetkým členom parlamentu a niektorí ju ani nemohli prečítať. Nechceli sa len nečinne pozerať v akej krajine vyrastajú ich deti a vnúčatá. Naša zakladateľka Veronica Williams a jej švagriná Sandra tiež chceli niečo urobiť. Nielen pre svoje deti, ale aj pre deti na celom svete.V roku 1995 na Katolíckej charizmatickej konferencii v mestečku Walsingham sa Sandra zobudila na hlas: „Modli sa za svoje deti.“ Po chvíľke sa ten hlas zopakoval. Pretože Sandra sa celý život za svoje deti modlila, dohodla sa so švagrinou Veronicou, že sa budú modliť jeden desiatok radostného ruženca: „…ktorého si Panna v Betleheme porodila“ za to, aby vedeli, aká je Pánova vôľa. Po mesiaci týchto modlitieb spoznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali svoje deti do jeho rúk, aby on mohol konať v ich životoch, že Boh túži po tom, aby ho mamy chválili a vzdávali mu vďaky, že Pán Ježiš sa chce s nimi stretávať vo Svätom písme. Pán potvrdil tieto modlitby ozajstnými zázrakmi a slovom z knihy proroka Jeremiáša: „Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny. Vrátia sa z nepriateľovej krajiny. Je tu nádej pre budúcnosť. Vaše deti sa vrátia domov. Ja Pán som tak povedal.“ (Porov. Jer 31, 16-17). Stretli sa s ďalšími matkami, ktoré mali tiež problémy so svojimi deťmi, a tak vznikla prvá skupina Modlitieb matiek.
Za necelé dva roky sa Modlitby matiek rozšírili do mnohých krajín sveta. Veronica bola už stará mama a Sandra mala 8 detí a nemali žiadne prostriedky na to, aby robili MM reklamu. Veronica napísala o týchto modlitbách len svojim známym a rodine, a tak sa jej prvý list dostal aj na Slovensko. Dnes sú MM v 108 krajinách, aj na Slovensku.