Adventná výzva

Tešíme sa, že ste sa rozhodli zapojiť do Adventnej výzvy 2021.

Na prvý adventný týždeň sme si pripravili tieto úlohy:

1. Odfoťte/nakreslite váš adventný veniec a napíšte nám, čo pri ňom robíte počas adventu?

2. Zacvičte si aspoň trikrát po 10 min. počas týždňa a napíšte čo, ste cvičili.

3. Vyriešte kvíz, odfoťte a pošlite tajničku.

A ako sa Vám darí s adventným kalendárom a dobrými skutkami?

Posielajte do soboty 4.12. na erkokoseca@gmail.com alebo na facebook eRko Košeca

 

Advent

Ahojte kamaráti!

Pozdravujeme Vás. Pripravili sme si pre vás zopár prekvapení na advent.

1.

Prvé prekvapenie je pekný adventný kalendár. Na každý deň pripadá krátka modlitba a nejaká aktivita. Po splnení si môžete vyfarbiť políčko za daný deň. Kto máte záujem o adventný kalendár, prosím dajte nám vedieť a my vám ho cez víkend doručíme.

2.

Druhé prekvapenie je adventná výzva, ktorej cieľom bude splniť každý týždeň nejakú úlohu/y. Úlohy oznámime vždy v nedeľu na farskej stránke www.košeca.fara.sk a na facebooku eRko Košeca.  Čas na splnenie bude vždy do soboty! Čaká nás nejedná zábavná úloha.

Tešíme sa na vaše odpovede, fotky… , tie zasielajte na erkokoseca@gmail.com

Ak máte záujem sa zapojiť alebo máte otázky, neváhajte nás kontaktovať na tel. 0944 857 640 alebo erkokoseca@gmail.com

Prajeme veľa zdravia.

                                                                                                                                Vaši animátori

Prerušenie prezenčnej činnosti od 22.11.2021

Milí eRkári a milé eRkárky,

Vzhľadom na rýchlo sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu a aktuálny covid automat platný od 22. 11. 2021 sme sa rozhodli prerušiť prezenčnú činnosť. Tento stav prerušenia bude trvať po dobu jeho platnosti, ktorá bola avizovaná na tri týždne (do 12. 12. 2021).

V piatok sa stretko NEUSKUTOČNÍ !!!

Pozastavením osobného stretávania sa chceme napomôcť k spomaleniu nákazy. Tento čas využijeme na tvorivú prípravu blížiacej sa Dobrej noviny v našich farnostiach. O konkrétnych možnostiach koledovania budeme informovať po vyhlásení opatrení, týkajúcich sa vianočných sviatkov.

„Zveruje sa vám tá najťažšia a najfascinujúcejšia úloha: stáť na nohách, keď sa zdá, že sa všetko rúca; byť strážcami, ktorí dokážu vidieť svetlo v noci; byť staviteľmi uprostred trosiek – a je ich toľko v dnešnom svete; a vedieť snívať.” (Pápež František, Slávnosť Krista Kráľa, 21. novembra 2021)

Pripravujeme aktivity na advent, adventný kalendár, stopy adventu a iné. Viac informácií zverejníme vo štvrtok.

Ďakujeme za pochopenie a zostante zdraví.

Vaši animátori

Zrušené

Milí rodičia, milé deti!

Vzhľadom na situáciu v škole sa eRko stretko dňa 19.11. o 16:30 RUŠÍ !!!

Ďakujeme za pochopenie.

eRko stretko

Milí rodičia, milé deti!

Vzhľadom na situáciu je možné uskutočniť stretko v počte max. 15 účastníkov. Preto prosíme rodičov, aby nás kontaktovali v prípade záujmu o stretko na tel. 0944 587 640 formou SMS alebo mailom na erkokoseca@gmail.com do stredy 17.11.2021.

Do SMS/mailu prosím napíšte meno a priezvisko dieťaťa, navštevujúcu triedu, kontakt na Vás rodičia.

Prosíme sledujte farskú stránku. V stredu večer/ štvrtok doobeda zverejníme, či sa stretko bude konať, podľa záujmu.

Prosíme o dodržanie všetkých opatrení. Na stretku je povinný respirátor !

Ďakujeme za pochopenie.

eRko stretko

Milí rodičia, milé deti!

Sme veľmi radi, že sa piatok 12.11.2021 o 16:30hod. uskutoční prvé eRko stretnutie na fare. Srdečne ste pozvaní!

Prosíme rodičov, aby deti prišli tesne pred stretnutím (5 minút). Taktiež prosíme zdôraznite deťom, že je nebezpečné behať cez cestu, pomedzi autá a podobne. Nechceme, aby prišli k úrazu !

Prihlášky s členským príspevkom (2€), prosím odovzdajte na začiatku stretnutia. Kto by ste mali záujem navštevovať eRko stretká a chcete sa stať členom eRka, prihlášku si môžete prevziať tento piatok na stretku.

Stretká budú prebiehať podľa usmernení a covid opatrení. A prosíme rodičov, aby deťom nezabudli zabaliť respirátor/rúško.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás.

Sviečka za nenarodené deti

Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti, je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate a tiež na všetkých ľudí zranených potratom. Pripojme sa spoločne 2.novembra. Zapáľme sviečku v našich oknách, na cintoríne, v našich srdciach a pomodlime sa modlitbu o úcte k životu.

Osobná modlitba o úcte k životu:
Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života.
 S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť. Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo. Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života. Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti. Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života a mali ho v úcte. Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s tvojou pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo o kráse, vznešenosti a dôstojnosti ľudského života od počatia až po prirodzený skon, a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“. Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, prihováraj sa za nás u svojho Syna, aby vyslyšal naše prosby, ktoré p redkladáme v tejto modlitbe. Amen.

Úvod – Sviečka za nenarodené deti (forumzivota.sk)

Sviečka za nenarodené deti | eRko – HKSD

Výlet do Haluzíc

Pobytový tábor 2021 – aktualizácia

Farský eRko tábor Košeca 16.8. – 21.8. 2021

forma: pobytový tábor

vek: od 8 rokov

miesto: Zubák

počet miest: 25

ubytovanie: pastoračné centrum v Zubáku

účastnícky príspevok: 75€ (člen eRka), 80€ (nečlen)

Možnosť prihlásiť sa bude od nedele 16. 5. 2021 v sakristii po druhej svätej omši alebo mailom/ telefonicky.

Hlavný vedúci tábora: Martin Rychlý

kontakt: 0944 587 640

mail: erkokoseca@gmail.com

Tento tábor je realizovaný s finančnou podporou MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže.

pieRka

Milí kamaráti.

Veľmi nás teší, že ste sa zapojili do kampane Mier pre Tigraj. Spoločne sme dali najavo, že odsudzujeme vojnu, násilie, prenasledovanie… Prišli nám veľmi pekné pieRka a ešte viac nás potešili dobré skutky, ktoré ste obetovali za mier pre Tigraj. Odoslali sme ich za našu farnosť do Bratislavy. Tam ich nalepia na krídla anjelovi. Kampaň stále pokračuje do 16.4. 2021. Pokračujme v modlitbe za mier a pokoj pre Tigraj a celý svet. Do 15.4. 2021 môžete posielať pieRka s prosbou za ukončenie konfliktu v Etiópii (fotka/ sken) na adresu erkokoseca@gmail.com alebo nám napíšte mail. Dohodneme sa na osobnom prevzatí za dodržania všetkých opatrení.

na stiahnutie :

viac informácii na https://erko.sk/mierpretigraj/

Vaši animátori