Aktuálne oznamy

Podľa najnovších upozornení sa môžu sláviť sv.omše za účasti šiestich ľudí. V našom kostole môže byť okrem kňaza päť ľudí z rodiny, ktorá má nahlásenú sv.omšu. Treba dodržať podmienky, ktoré nájdete v „Aktuálnych nariadeniach“.

SV. OMŠE V NAŠOM KOSTOLE:

Streda     4. 11.18:00
Piatok     6. 11.18:00
Sobota    7. 11.7:00
Nedeľa   8. 11.7:00  8:00

SV. SPOVEĎ a SV. PRIJÍMANIE:

Piatok   6. 11.Od 16:30

Po každých 20. minútach sa bude podávať sväté prijímanie.