Oznamy na Veľkonočnú nedeľu – 4. apríl 2021

Dnešnou nedeľou začína Veľkonočné obdobie. Namiesto modlitby Anjel Pána sa modlíme Raduj sa Nebies Kráľovná.

Budúca nedeľa bude Nedeľou Božieho milosrdenstva. Každý, kto si v tento deň pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole, nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky (sv.spoveď, sv.prijímanie, modlitba na úmysel sv.otca),  pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milostivý Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci. V tento deň bude poobede kostol otvorený k súkromnej modlitbe a ucteniu si obrazu Božieho milosrdenstva (čas upresním).

Aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb. Krst, sobáš a pohreb môžu byť za účasti šiestich ľudí a pri dodržaní všetkých predpisov. Krst treba nahlásiť týždeň pred. Platí aj dišpenz, ktorý vydala KBS od účasti na nedeľných a sviatočných sv. omšiach. Povzbudzujem k sledovaniu sv. omší v televízii a rozhlase.

O svätú spoveď môžete telefonicky požiadať (dohodneme si termín a miesto).

Návštevu farskej kancelárie je dobré telefonicky dohodnúť (môžem vám dopredu pripraviť čo potrebujete).