Sviatosť birmovania 2022

Zápis k sviatosti birmovania sa odkladá, kým bude lepšia pandemická situácia.