Oznamy na 34. nedeľu v období cez rok Nedeľu Krista Kráľa – 21. november 2021

Od pondelka môžu byť sv. omše v našom okrese za podmienok: Musíme byť očkovaní, alebo sme prekonali koronavírus (za posledných 180 dní). Každý sa má vedieť preukázať, že patrí do tejto skupiny. Pri vstupe do kostola sa zapísať a počet ľudí v kostole najviac 50. 

Dnešnou nedeľou končí cirkevný rok. Dnes poobede o 14:30 bude pred vyloženou Sviatosťou oltárnou pobožnosť ku Kristovi Kráľovi. Môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Liturgický  kalendár:  Pondelok: Sv. Cecília, panna a mučenica, Utorok: Sv. Kliment I., pápež a mučeník, Streda: Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz a spoločníci, mučeníci, Štvrtok: Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica. Budúca nedeľa – Prvá adventná, začiatok cirkevného roka.

Sväté omše:

DeňKOŠECA, Svätá omša
Pondelok 18:00
Utorok 
Streda 18:00PO SV.OMŠI ADORÁCIA
Štvrtok 7:00
Piatok 18:00
Sobota 18:00NEDEĽNÁ
Nedeľa 7:00, 9:30

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za všetky milodary úprimne Pán Boh zaplať. Tiež na budúcu Prvú adventnú nedeľu si môžete priniesť do kostola adventný veniec, počas sv.omše ich požehnáme.

Zápis na birmovku sa posúva na neskôr, keď bude lepšia pandemická situácia.