Chvála Bohu: POSTUPUJEME!

Chvála Bohu: POSTUPUJEME!

V predvečer Turíc – v sobotu 27.5.2023 sa uskutočnilo semifinále biblickej ligy – Bibliq. Z 50 tímov z celého Slovenska bol tím zo ZŠ Košeca s názvom Ešte raz, po skončení 3- mesačnej prípravnej časti, na 24. mieste; Filip Kuník v poradí jednotlivcov na 6. mieste! 

Po piatich súťažných semifinálových kolách sme  s napätím čakali na výsledky a – POSTUPUJEME DO CELOŠTÁTNEHO FINÁLE; ako druhí z ôsmych postupujúcich tímov! Finále Bibliq bude cez víkend 16.-18. júna 2023 v Žiline – držte nám palce!

Tím Ešte raz tvoria štyria žiaci z 8.A triedy: Terézia Vaniaková, Karolína Žáčiková, Filip Kuník a kapitán Jozef Floriš; sprevádza ich p. uč. NBV Tomanová.  Ďakujeme im za reprezentáciu farnosti a školy, úžasnú výdrž a srdečne gratulujeme!