Koledovanie: Dobrá novina

Koledovanie sa uskutoční 26.12.2023! Koledníci sa predstavia na sv. omši 9:30h. (26.12.).

Kto máte záujem prijať koledníkov, zapíšte sa vzadu na stolíku v kostole.

Zodpovedná osoba: Martin Rychlý, kontakt: 0944 587 640