Adventná zbierka na Charitu

Zákaz verejných bohoslužieb

Od 25.11.2021 platí zákaz verejných bohoslužieb !

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis od 25. novembra 2021 do odvolania udeľuje dišpenz veriacim katolíkom latinského obradu, ktorí sa nachádzajú na území Žilinskej diecézy, od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (kán. 1247).

Sviatosť birmovania 2022

Zápis k sviatosti birmovania sa odkladá, kým bude lepšia pandemická situácia.

Poďakovanie za tohtoročnú úrodu

Aj tento rok sme poďakovali Pánu Bohu za úrodu. Naši farníci sa postarali o krásnu výzdobu z našich záhrad a polí.

Rok 2020 v matrikách Farnosti Košeca:

KRSTY:  25   (rok 2019: 47,  2018: 36,  2017: 43)

V roku 2020 bolo najmenej krstov pravdepodobne v celých dejinách našej farnosti. Z Košece 7 chlapcov a 7 dievčat, z Košec. Podhradia 2 chlapci a 2 dievčatá, z Nozdrovíc 1 dievča, z iných farností 4 chlapci a 2 dievčatá (väčšinou deti, ktorých rodičia pochádzajú z Košece a bývajú inde).

Z toho 7 detí bolo pokrstených do neúplných rodín. Dve deti mali v čase krstu viac ako 8 rokov.

SOBÁŠE:  4   (rok 2019: 13,  2018: 7,  2017: 8)

Aj sobášov bolo v roku 2020 pravdepodobne najmenej v celých dejinách našej farnosti. Tri sobáše snúbenci preložili o rok kvôli súčasným hygienickým opatreniam.

SV. PRIJÍMANIA:  Sv. prijímaní sme prijali spolu asi 12 tisíc, roky predtým to bývalo okolo 25 tisíc. Prvýkrát pristúpilo k sv. prijímaniu 34 detí a jeden dospelý.

POHREBY:  36   (rok 2019: 40,  2018: 43,  2017: 47)

Zaujímavé, že v okolitých farnostiach i na celom Slovensku zomrelo viac ľudí ako priemerne a u nás menej. Zomrelo 17 mužov a 19 žien. Na cintoríne v Košeci bolo pochovaných 12 mužov a 15 žien, vo Veľkom KP 3 muži a 3 ženy, v Malom KP 2 muži a 1 žena.

Z tohto počtu zomrelo 13 ľudí nezaopatrených. To znamená viac ako rok pred smrťou neprijali, alebo nechceli prijať sviatosti a stretnúť sa s kňazom.

Ako vytvoriť záložku pre aktuálne farské oznamy

Milí farníci, 

na našej novej farskej internetovej stránke sa aktuálne farské oznamy nachádzajú priamo na hlavnej stránke v ľavej časti. 

Pre vytvorenie záložky vždy aktuálnych farských oznamov (na jedno kliknutie) je možné použiť aj následovnú adresu:

www.koseca.fara.sk/farske-oznamy

Číslo farského účtu na opravy kostola

Ak chcete prispieť na opravy kostola, peniaze môžete vložiť aj priamo na farský účet: 

SK79 0900 0000 0000 6366 2300