Súťaž vo výrobe Betlehemov

Žiadne obdobie v roku nie je tak vhodné na zblíženie sa rodín, ako advent a Vianoce. Ale len málo rodín prežíva advent v radosti z blížiaceho sa príchodu Božieho syna na svet. Nie je to zavinené len náboženskou ľahostajnosťou a vlažnosťou. Prekážky sú aj v rodinách, kde sa na vianočné prípravy vynaloží príliš veľa úsilia a námahy. Vianočná radosť: čo to je? „ No , aby deti mali pod stromčekom všetko čo si želajú.“ Povie otecko. A mamička? „ Aby bolo napečené, navarené, vyupratovaný každý kút v domácnosti, aby sa všetko len tak ligotalo.“ Je to moc únavné, keď si to rodičia naplánujú takto. Je to zlý program. Áno, deti sa určite tešia na sladkosti aj na darčeky. Ale z oboch stačí polovica, keď dostanú to, čo potrebujú najviac. Aby ste vy rodičia, na nich mali čas, aby ste sa s nimi rozprávali, hrali. Aby vianočná radosť bola úplná, mala by príprava trvať celý advent. Keby si tak oteckovia zaumienili, že každý deň budú oteckami aspoň hodinu. Aspoň hodinu denne sa naplno venovať svojim deťom- to by bola revolúcia vo svete dieťaťa! A mamičky keby si zaumienili byť viac mamičkou ako upratovačkou, pekárkou, kuchárkou, práčkou – to by bol darček pre deti.

Aj takto sa zamýšľa nad obdobím adventu Ladislav Simajchl, autor knihy Cestou do Emauz.

No a aj po prečítaní si tohto zamyslenia, vznikla myšlienka, že jednou z možností, ako tráviť plnohodnotne čas s deťmi, by mohla byť aj výroba Betlehema- jasličiek. A tak v našej farnosti bola vyhlásená súťaž .

 

Čo bolo treba dodržať?

Aby Betlehem vyrábali deti, ktorým môžu pomáhať rodičia, starí rodičia, tety, ujovia, starší kamaráti…

Aby bol vyrobený z ekologicky nezávadných materiálov, najlepšie prírodných (semienka, jadierka, kamienky, papier, bavlnený alebo ľanový textil a nite, drevo, vosk, hlina, piesok, slama, šúpolie, prútie, vlna, suché rastlinky, cesto, mach, drôt a podobne).

Aby obsahoval P. Máriu, sv. Jozefa a Ježiška, troch kráľov a aspoň dve zvieratká, zhotovené vlastnoručne, nie kupované. Na ich zhotovenie možno použiť rôzne techniky (vyšívanie, háčkovanie, modelovanie, drôtovanie, maľovanie, kreslenie, lepenie, šitie, voskovanie ,pečenie a podobne).

A tak vzniklo 17 nádherných dielok, ktoré potešili a zlepšili vianočnú náladu nielen naším farníkom. Na ich výrobu bolo použité drevo, kôra, mach, marcipán, slané pečivo, látky, bavlnky, kamienky…….

Do hlasovania sa v nedeľu 22.12.2019 zapojilo 374 farníkov. 139 ich hlasovalo na sv.omši o 7.00 hodine a 235 na sv.omši o 9.30 hodine.

Najviac hlasov, 135, ich získal Betlehem ktorý vyrobili Aďko a Dominik Martišovci spolu s rodičmi. Ale pochvalu, potlesk a ocenenie si odniesli všetci súťažiaci.

Prajem všetkým deťom veľa nádherných chvíľ strávených s rodinou v pokoji a láske.

text: A. Čaplová

foto: A. Rafajová