Číslo farského účtu na opravy kostola

Ak chcete prispieť na opravy kostola, peniaze môžete vložiť aj priamo na farský účet: 

SK79 0900 0000 0000 6366 2300