Ako vytvoriť záložku pre aktuálne farské oznamy

Milí farníci, 

na našej novej farskej internetovej stránke sa aktuálne farské oznamy nachádzajú priamo na hlavnej stránke v ľavej časti. 

Pre vytvorenie záložky vždy aktuálnych farských oznamov (na jedno kliknutie) je možné použiť aj následovnú adresu:

www.koseca.fara.sk/farske-oznamy