Oznamy na 33. nedeľu v období cez rok – 15. november 2020

Liturgický kalendár: Utorok: Svätá Alžbeta Uhorská, rehoľníčka, Streda: Výročie posviacky bazilík Petra a Pavla,  Sobota: Obetovanie Panny Márie, spomienka

Budúca nedeľa – Slávnosť Krista Kráľa bude poslednou nedeľou v cirkevnom roku.      

DeňKošeca
Pondelok 16.11.18:00
Utorok 17.11.
Streda 18.11.18:00PO SV.OMŠI ADORÁCIA
Štrvrtok 19.11.7:00
Piatok 20.11.18:00
Sobota 21.11.18:00NEDEĽNÁ
Nedeľa 22.11.7:00
Nedeľa 22.11.9:30

Kostol môže byť obsadený na 50 percent kapacity na sedenie (každé druhé miesto). Dodržiavajme všetky hygienické nariadenia.

Príležitosť pristúpiť k sv. spovedi bude v týždni pred každou svätou omšou. V stredu bude po sv. omši poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej.

Pán Boh zaplať za každý milodar na opravu kostola.

Ďakujem za upratovanie kostola. Budeme pokračovať podľa rozpisu.