Oznamy na 34. nedeľu v období cez rok, Nedeľu Krista Kráľa – 22. november 2020

Dnešnou nedeľou končí cirkevný rok. Dnes poobede o 14:30 bude pred vyloženou Sviatosťou oltárnou pobožnosť ku Kristovi Kráľovi. Môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Liturgický  kalendár:  Pondelok: Sv. Kliment I., pápež a mučeník, Streda: Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica. Budúca nedeľa – Prvá adventná, začiatok cirkevného roka                                                                                                                                                              

Sväté omše:

DeňKošeca
Pondelok 23.11.18:00
Utorok 24.11.
Streda 25.11.18:00PO SV.OMŠI ADORÁCIA
Štrvrtok 26.11.7:00
Piatok 27.11.18:00
Sobota 28.11.18:00NEDEĽNÁ
Nedeľa 29.11.7:00
Nedeľa 29.11.9:30

V kostole môžeme obsadiť 50 percent miest na sedenie. To znamená, že obsadzujeme každé druhé miesto.

V piatok budú mať svätú omšu členovia podomovej kaplnky Panny Márie.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu nášho kostola. Za všetky milodary úprimne Pán Boh zaplať.

Na budúcu Prvú adventnú nedeľu si môžete priniesť do kostola adventný veniec, počas sv.omše ich požehnáme.