Oznamy na Prvú adventnú nedeľu – 29. november 2020

Liturgický kalendár: Pondelok: Sv. Ondrej, apoštol, Štvrtok: Sv. František Xaverský, kňaz, Piatok: Sv. Barbora, panna a mučenica

Sväté omše a spovedanie v prvopiatkovom týždni: 

ĎenSv. OmšaSv. spoveď
Pondelok 30.11.18:0017:30
Utorok 1.12.
Streda 2.12.18:0017:30
Štvrtok 3.12.8:007:30
Piatok 4.12.18:0017:00
Sobota 5.12.18:0017:30
Nedeľa 6.12.7:00
Nedeľa 6.12.9:30

Dnes je zbierka na opravu nášho kostola. Za každý milodar Pán Boh zaplať.

Na prvý piatok bude po svätej omši prvopiatková pobožnosť. Prvá sobota v mesiaci: Pred sv. omšou sa spolu pomodlíme sv. ruženec.