Oznam farského úradu v Košeci

Od 19. decembra platí zákaz výkonu verejných bohoslužieb. Obrady krstu, sobáša a pohrebu pri dodržaní predpisov môžu byť.

Betlehemské svetlo si môžete vziať z kostola na štedrý deň (vo štvrtok) od 12:00 do 16:00. 

Na Božie narodenie (v piatok) a na sviatok Sv. Štefana (v sobotu) bude kostol otvorený k súkromnej poklone pri Betleheme od 13:00 do 17:00.

Pamätajme na všetky hygienické nariadenia.

Požehnané Vianoce Vám želá a vyprosuje Váš duchovný otec