Aktuálne farské oznamy – 31.december 2020

Pohrebné obrady:

31. 12. o 13:30 a 15:00

2. 1. o 15:00

Sv. Silvester: od 21:00 do 22:00 príležitosť k súkromnej poklone Najsvätejšej sviatosti v kostole.

Vianočná zbierka na kostol: Nech dobrý Pán Boh odmení každého darcu milodaru na farský účet na opravu kostola: 

SK79 0900 0000 0000 6366 2300

Požehnaný nový rok všetkým Vám vyprosuje a želá Váš duchovný otec