Farské oznamy 25. január 2021

Aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb.

Krst, sobáš a pohreb môžu byť za účasti šiestich ľudí a pri dodržaní všetkých platných predpisov.

Platí aj dišpenz, ktorý vydala KBS od účasti na nedeľnýcha sviatočných sv. omšiach. Povzbudzujem k sledovaniu sv. omší v televízií, alebo v rozhlase.

Sv. spoveď, alebo naliehavé udelenie pomazania chorému si treba telefonicky dohodnúť.

Tiež aj návštevu farskej kancelárie treba dohodnúť telefonicky. 

Pán Boh odmeň každého darcu milodaru na opravu nášho kostola.