Oznamy na sviatok Zjavenia Pána 6. januára 2021

Na sviatok Zjavenia Pána (Troch Kráľov) 6. januára bude kostol otvorený k súkromnej poklone od 14:00 do 17:00. Môžete si zakúpiť najnovšie číslo Katolíckych novín. 

Trojkráľová požehnaná voda bude k dispozícií až po zrušení zákazov. Vaše nové (alebo prerobené) domy a byty požehnám tiež až po zrušení platných obmedzení.

Vianočná zbierka na opravu kostola: 

Číslo účtu: SK79 0900 0000 0000 6366 2300 

Pán Boh zaplať a odmeň za každý milodar.