Oznamy na Začiatok pôstneho obdobia

Aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb.

Krst, sobáš a pohreb môžu byť za účasti šiestich ľudí a pri dodržaní všetkých platných predpisov.

Platí aj dišpenz, ktorý vydala KBS od účasti na nedeľných a sviatočných sv. omšiach. Povzbudzujem k sledovaniu sv. omší a ďalších pôstnych pobožností v televízii a v rozhlase.

Sv. spoveď si môžete telefonicky dohodnúť. To platí aj pre naliehavé udelenie pomazania chorému.

Návštevu farskej kancelárie treba tiež dohodnúť telefonicky (môžem vám dopredu pripraviť čo potrebujete).

Pán Boh odmeň každého darcu milodaru na opravu nášho kostola.

Číslo farského účtu: SK79 0900 0000 0000 6366 2300

Zbierka na charitu: Diecézna charita Žilina Vás pozýva do modlitby, pôstu a almužny pre trpiacich. Tradičnú zbierku na Charitu na prvú pôstnu nedeľu rozširujeme o kampaň MOJA ALMUŽNA počas celého pôstu s viacerými možnosťami podpory. Informácie nájdete na www.charitaza.sk, na plagáte a na letákoch v tvare mešca, vezmite si ich v predsieni kostola. K dispozícii sú aj šeky, tiež možnosť odovzdať svoju almužnu pre Charitu na fare.Vďaka Vašej štedrosti môžeme spolu napĺňať poslanie byť blízko pri človeku! Ďakujeme!