Oznamy na Piatu pôstnu nedeľu – 21. marec 2021

O sv. spoveď si môžete telefonicky požiadať (dohodneme si termín v kostole). Aj Vašich chorých nahláste telefonicky (dohodneme sa kedy k nim prídem). Môže byť aj sms správa. Tel. číslo: 0903 553 927.

Pred Veľkou nocou chcem navštíviť chorých v penzióne v Košeci. Ak tam máte blízkych, dajte im vedieť.

Aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb. Krst, sobáš a pohreb môžu byť za účasti šiestich ľudí a pri dodržaní všetkých platných predpisov.

Platí aj dišpenz, ktorý vydala KBS od účasti na nedeľných a sviatočných sv. omšiach. Povzbudzujem k sledovaniu sv. omší a ďalších pôstnych pobožností v televízii a v rozhlase.

Návštevu farskej kancelárie treba tiež dohodnúť telefonicky (môžem vám dopredu pripraviť čo potrebujete).

Pán Boh odmeň každého darcu milodaru na opravu nášho kostola.

Číslo farského účtu:  SK79 0900 0000 0000 6366 2300

Zbierka na charitu: Diecézna charita Žilina Vás pozýva do modlitby, pôstu a almužny pre trpiacich. Tradičnú zbierku na Charitu na prvú pôstnu nedeľu rozširujeme o kampaň MOJA ALMUŽNA počas celého pôstu s viacerými možnosťami podpory. Informácie nájdete na www.charitaza.sk, na plagáte a na letákoch v tvare mešca, vezmite si ich v predsieni kostola. K dispozícii sú aj šeky, tiež možnosť odovzdať svoju almužnu pre Charitu na fare.Vďaka Vašej štedrosti môžeme spolu napĺňať poslanie byť blízko pri človeku! Ďakujeme!

Na piatu pôstnu nedeľu je zbierka Na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Viac na: utecenci.kbs.sk.

V noci z 27. na 28. marca sa mení zimný čas na letný. O 02. hodine si posunieme hodiny na 03.