Oznamy na Kvetnú nedeľu – 28. marec 2021

Dnes začína Veľký týždeň umučenia, smrti a slávneho zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Na veľký piatok je prísny pôst. Pekné je zachovať pôst od mäsa a maškŕt, ktoré ľúbime až do vzkriesenia v sobotu neskoro večer. Na bielu sobotu bude kostol otvorený k súkromnej poklone kríža od 8:00 do 17:00. Na Veľkonočnú nedeľu bude v kostole vystavená Najsvätejšia sviatosť k súkromnej modlitbe od 14:00 do 18:00.

Aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb. Krst, sobáš a pohreb môžu byť za účasti šiestich ľudí a pri dodržaní všetkých predpisov. Krst treba nahlásiť týždeň pred. Platí aj dišpenz, ktorý vydala KBS od účasti na nedeľných a sviatočných sv. omšiach. Povzbudzujem k sledovaniu obradov Veľkého týždňa v televízii a v rozhlase.

Návštevu farskej kancelárie treba dohodnúť telefonicky (môžem vám dopredu pripraviť čo potrebujete). 

sv. spoveď môžete telefonicky požiadať (dohodneme si termín a miesto). Vašich nahlásených chorých navštívim: Košecké Podhradie v pondelok doobeda, Košeca v utorok pred obedom.

Pán Boh zaplať za milodary na veľkonočnú zbierku na opravu kostola. Číslo farského účtu: SK79 0900 0000 0000 6366 2300

Do 31. marca prebieha na Slovensku sčítanie obyvateľov. Nehanbime sa prihlásiť ku Katolíckej cirkvi. Pamätajte, Pán Ježiš povedal: Kto nezaprie mňa pred svetom, toho nezapriem ani Ja pred Nebeským otcom.

Od Veľkonočnej nedele sa budeme modliť namiesto Anjel Pána modlitbu Raduj sa nebies kráľovná.

Požehnané Veľkonočné sviatky Vám vyprosuje Váš duchovný otec Ján